Personeel

 Personeel  Onderhandelingen sectorakkoorden 2019-2020
>>> 26-04-2019
Het interprofessioneel akkoord dat na veel vallen en opstaan werd afgesloten heeft al bepaald dat de marge voor de kostprijs van de komende akkoorden maximaal 1,10 % mag zijn.

 Personeel  Lonen verkooppersoneel geïndexeerd met 2%
>>> 21-03-2019
Hierbij een overzicht van de actuele bedragen van het PC 201 - aangepast op 1 maart 2019.Index 2 % zowel voor de schaallonen als voor de reële lonen.

 Personeel  Aanpassing lonen verkooppersoneel PC 201
>>> 28-02-2019
Bij het versturen van deze nieuwsbrief vernamen we dat de lonen van het verkooppersoneel vanaf 1 maart worden aangepast met 2 %. Meer info hierover spoedig op onze website en in het aprilnummer van Onze Passie.

 Personeel  1 jaar uitbreiding flexi-jobs: Tevredenheid groot. 2019 kondigt een sterke groei aan.
>>> 03-01-2019
Naar aanleiding van de eerste verjaardag van de uitbreiding van de flexi-jobs voerde Myflexijob.be in samenwerking met Bakkers Vlaanderen, De Landsbond der Beenhouwers en Horecaplatform.be een onderzoek uit bij meer dan 1.000 flexi-job gebruikers.

 Personeel  Aanpassing lonen arbeiders op 1 januari 2019
>>> 19-12-2018
Het loon van de werknemers die ressorteren onder Paritair Comité 118 wordt jaarlijks aangepast op basis van de afgevlakte gezondheidsindex van de maand november.

 Personeel  Gezocht: Gemotiveerde bakker met ervaring voor het buitenland
>>> 02-08-2018
France Bakery is een industriële bakkerij in Los Angeles die op zoek is naar Belgische bakkers om hun team bij te staan.

 Personeel  Verkooppersoneel heeft in augustus opnieuw recht op premie
>>> 27-06-2018
De werknemers die vallen onder Paritair Comité 201 hebben in augustus recht op de toekenning van een jaarlijkse bruto premie van € 188,00.

 Personeel  Minderjarige studenten mogen voortaan ook op zondag werken
>>> 26-04-2018
U kan vanaf nu jeugdige werknemers van 16 en 17 jaar op zondag tewerkstellen als verkopers/verkoopsters in uw bakkerij, zij het wel in een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten.

 Personeel  Lonen verkooppersoneel PC 201 geïndexeerd met 2 %
>>> 29-03-2018
De lonen van het verkooppersoneel zijn per 1 april verhoogd met 2 %. Dit zowel voor de schaallonen als voor de reële lonen. Hierbij een overzicht van de actuele bedragen van het PC 201.

 Personeel  Jaarlijkse premie voor verkooppersoneel PC 201
>>> 29-03-2018
Tijdens de onderhandelingen voor een sectorakkoord 2013-2014 kwamen werkgevers en vakbonden overheen om vanaf 2014 in de maand april een bruto jaarlijkse premie uit te betalen.

 Personeel  Zondagwerk minderjarigen: nog even wachten
>>> 29-01-2018
Het zomerakkoord kondigde aan om in bepaalde sectoren, zoals in de detailhandel, toe te laten dat werknemers jonger dan 18 jaar worden tewerkgesteld. Deze tewerkstellingsmaatregel is echter nog niet in werking getreden.

 Personeel  Taxshift: stijging nettoloon op 1 januari 2018
>>> 08-01-2018
In het kader van de tweede stap in de taxshift stijgt het nettoloon van de werknemers op 1 januari 2018.

 Personeel  Car for cash vanaf 1 januari 2018
>>> 19-12-2017
Werknemers met een bedrijfswagen kunnen deze vanaf 1 januari inruilen voor een extra bedrag in cash.

 Personeel  Lonen arbeiders PC 118.03 worden geïndexeerd
>>> 19-12-2017
Op 1 januari 2018 worden de lonen van onze arbeiders aangepast aan de levensduurte. Zij worden verhoogd met 1,79 %. Ook de weekendpremie wordt aangepast.

 Personeel  Extra premie voor arbeiders in december
>>> 20-11-2017
In december zijn er twee premies arbeiders PC 118.03 te verrekenen.

 Personeel  Minder regels voor deeltijdse werknemers
>>> 09-10-2017
Vanaf 1 oktober 2017 kunnen werkgevers deeltijdse werknemers eenvoudiger tewerkstellen. Dit is één van de maatregelen in het kader van "wendbaar werken". De werkgever zal bij een deeltijdse tewerkstelling minder formaliteiten moeten naleven.

 Personeel  Alle fietsen gelijk voor de wet
>>> 31-08-2017
Mountainbikes en koersfietsen mogen binnenkort ook ter beschikking gesteld worden als bedrijfsfiets. Hiermee komt de minister terug op een vorig parlementair antwoord waardoor er veel onduidelijkheid ontstond in de praktijk.

 Personeel  Premie en aanpassing lonen verkooppersoneel PC 201
>>> 02-08-2017
Ingevolge het sociaal akkoord 2017 - 2018 worden de maandlonen verhoogd op 1/8/17 met € 20,00. Voor deeltijdse werknemers geldt pro rata berekening.

 Personeel  Wie kan als student werken?
>>> 12-07-2017
De wet bevat geen definitie van het begrip student. In het algemeen moeten we het begrip student ruim interpreteren. Het gaat om elke student die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling voor zover hij geen beperkt leerplan volgt.

 Personeel  Premie 188 euro in augustus voor verkooppersoneel
>>> 29-06-2017
Ingevolge het loonakkoord 2015-2016 moest aan elke voltijdse werknemer met een volledige referteperiode vanaf augustus 2016 een jaarlijkse premie worden betaald van 188 euro bruto.

 Personeel  Lonen verkooppersoneel stijgen 20 euro op 1 augustus 2017
>>> 29-06-2017
In navolging van het akkoord afgesloten voor de arbeiders van onze sector hebben werkgevers en vakbonden op 29 juni 2017 een akkoord gesloten voor het verkooppersoneel dat ressorteert onder PC 201.

 Personeel  Premie € 80,00
>>> 21-12-2016
We herinneren u er nog even aan dat de ingevolge het sectorakkoord voor 2015 – 2016 de arbeiders in december recht hebben op een premie van € 80,00.

 Personeel  Lonen verhoogd met 1,12%
>>> 21-12-2016
Ingevolge de stijging van het indexcijfer moeten de lonen van de werknemers die ressorteren onder PC 118 (arbeiders) op 1 januari 2017 verhoogd met 1,12 %.

 Personeel  Geen cash geld meer voor studenten
>>> 26-10-2016
Vanaf 1 oktober 2016 mag de werkgever het loon in principe niet meer van hand tot hand uitbetalen.

 Personeel  Studentenarbeid van 50 dagen regime naar 475 uren per jaar
>>> 18-07-2016
Bakkers Vlaanderen is verheugd dat Minister De Block heeft doorgezet met haar plannen om de regeling voor studentenarbeid vanaf 1 januari 2017 te wijzigen.

 Personeel  Verwarring rond medisch attest
>>> 13-06-2016
Naar aanleiding van een wijziging van de wetgeving op de arbeidsgeneeskunde is verwarring ontstaan. Wat is nu wel of niet verplicht?

 Personeel  Bakkersfederatie pleit om jobstudenten in urensysteem
>>> 20-05-2016
Een jobstudent mag maximaal 50 dagen per jaar werken. Bakkers Vlaanderen pleit voor een omschakeling naar een urensysteem: 550 uren in plaats van 50 dagen.

 Personeel  Kosten medisch attest zijn voor werkgever
>>> 17-02-2016
De sociale partners van PC 118 hebben een cao gesloten met betrekking op het medisch attest dat wordt opgelegd in het kader van hygiënevoorschriften voor alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven. (KB 13/7/14).

 Personeel  Bakkers Vlaanderen eist voordelige flexi-jobs
>>> 22-12-2015
Afgelopen dagen kwam in het nieuws dat vele bakkers tijdens de eindejaarsperiode kampen met een tekort aan personeel. Sommigen moeten zelfs noodgedwongen de deuren sluiten in de kerstvakantie. Flexi-jobs kunnen dat verhelpen, vindt onze federatie.

 Personeel  Kent jouw winkelpersoneel alle regeltjes?
>>> 26-10-2015
Bakkers Vlaanderen organiseert in het najaar extra PMO-sessies waarin het winkelpersoneel van onze sector nog eens herinnerd wordt aan alle regeltjes die gelden inzake de wetgeving rond hygiëne.

 Personeel  Akkoord sociale programmatie 2015-2016 voor het verkooppersoneel
>>> 07-09-2015
De vakbonden en de werkgevers zaten rond de tafel voor het afronden van de onderhandelingen in Paritair Comité 201 (verkooppersoneel) over een akkoord rond de sociale programmatie 2015 – 2016.

 Personeel  Nieuw aanbod opleiding rond allergeninfo en hygiëne voor verkooppersoneel
>>> 21-05-2015
Bakkers Vlaanderen nam het initiatief om samen met PMO sessies op touw te zetten waarin het winkelpersoneel van onze sector nog eens herinnerd wordt aan alle regeltjes die gelden inzake de wetgeving rond hygiëne.

 Personeel  Vacature: Bakker (m/v) voor 'Vive la tarte' in San Francisco
>>> 06-02-2015
Vive la tarte opent binnenkort een nieuwe bakkerij in het centrum van San Francisco en is nog op zoek naar een talentvolle banketbakker!

 Personeel  Rekentool loonbarema's geïndexeerd
>>> 30-12-2014
De loonbarema's voor arbeiders in onze rekentool zijn aan de recente indexering van 0,04% aangepast. Rekenen maar!

 Personeel  Werkelijke kost 1 uur arbeid is gedaald
>>> 30-01-2014
Omwille van een verhoogde RSZ-teruggave komt het productief uurloon net iets lager uit dan in 2013. Onze Economische commissie maakte de berekening.

 Personeel  Eenheidsstatuut: opzegperiode stijgt exponentieel
>>> 31-10-2013
Het eenheidsstatuut is een bittere pil om te slikken. Lees hier alles over de gevolgen voor de opzegperiode.

 Personeel  Vind een nieuwe werknemer op de mini-jobbeurs van Elishout en VDAB
>>> 06-12-2012
VDAB en Elishout, school voor voeding organiseren voor de 2de maal een mini-jobbeurs. Een moment waarop o.a. bakkersbedrijven werkzoekenden ontmoeten.

 Personeel  Werkt dé 'Jobstudent van het jaar' bij u?
>>> 17-07-2012
Tevreden over je jobstudent? Nomineer hem of haar en maak beide kans op mooie prijzen én persaandacht.

 Personeel  Hoeveel dagen mag een jobstudent nog werken?
>>> 01-01-2017
Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten jaarlijks 475 arbeidsuren (in plaats van 50 arbeidsdagen) tewerkgesteld worden tegen een voordelige solidariteitsbijdrage op voorwaarde dat de Dimona-aangifte tijdig is gebeurd.

 Personeel  Aantal diefstallen door eigen personeel neemt toe
>>> 27-06-2012
Enkele tips om misbruik van bedrijfsmiddelen te vermijden.

 Personeel  Lonen geïndexeerd met 2%
>>> 25-05-2012
PC 201 voor bedienden

Nieuwsoverzicht

 WEEK VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER   Promotieactie 2019: F.A.Q.
>>> 15-07-2019
Bakkers Vlaanderen neemt het initiatief om de Week van de Ambachtelijke Bakker te lanceren van 30 september 2019 t.e.m. 6 oktober 2019. Ontdek hier alle praktische info!

 Algemeen   Beedrop trekt de stekker uit
>>> 09-07-2019
Beedrop, de online marktplaats waar handelaars hun producten online aanbieden, heeft al zijn bestelrondes stilgelegd. Het bedrijf was op zoek naar geld om te kunnen uitbreiden, maar recent mislukten de onderhandelingen met een noodzakelijke investeerder.

 Algemeen   Workshops 'burn-out en zelfstandigen'
>>> 08-07-2019
In het kader van een pilootproject over de problematiek van ‘burn-out en zelfstandig ondernemen’, organiseren Integraal VZW, UNIZO en Liantis in het najaar 3 regionale namiddagsessies.

> Alle nieuws