Personeel

 Personeel  Extra premie voor arbeiders in december
>>> 20-11-2017
In december zijn er twee premies arbeiders PC 118.03 te verrekenen.

 Personeel  Minder regels voor deeltijdse werknemers
>>> 09-10-2017
Vanaf 1 oktober 2017 kunnen werkgevers deeltijdse werknemers eenvoudiger tewerkstellen. Dit is één van de maatregelen in het kader van "wendbaar werken". De werkgever zal bij een deeltijdse tewerkstelling minder formaliteiten moeten naleven.

 Personeel  Alle fietsen gelijk voor de wet
>>> 31-08-2017
Mountainbikes en koersfietsen mogen binnenkort ook ter beschikking gesteld worden als bedrijfsfiets. Hiermee komt de minister terug op een vorig parlementair antwoord waardoor er veel onduidelijkheid ontstond in de praktijk.

 Personeel  Premie en aanpassing lonen verkooppersoneel PC 201
>>> 02-08-2017
Ingevolge het sociaal akkoord 2017 - 2018 worden de maandlonen verhoogd op 1/8/17 met € 20,00. Voor deeltijdse werknemers geldt pro rata berekening.

 Personeel  Wie kan als student werken?
>>> 12-07-2017
De wet bevat geen definitie van het begrip student. In het algemeen moeten we het begrip student ruim interpreteren. Het gaat om elke student die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling voor zover hij geen beperkt leerplan volgt.

 Personeel  Premie 188 euro in augustus voor verkooppersoneel
>>> 29-06-2017
Ingevolge het loonakkoord 2015-2016 moest aan elke voltijdse werknemer met een volledige referteperiode vanaf augustus 2016 een jaarlijkse premie worden betaald van 188 euro bruto.

 Personeel  Lonen verkooppersoneel stijgen 20 euro op 1 augustus 2017
>>> 29-06-2017
In navolging van het akkoord afgesloten voor de arbeiders van onze sector hebben werkgevers en vakbonden op 29 juni 2017 een akkoord gesloten voor het verkooppersoneel dat ressorteert onder PC 201.

 Personeel  Premie € 80,00
>>> 21-12-2016
We herinneren u er nog even aan dat de ingevolge het sectorakkoord voor 2015 – 2016 de arbeiders in december recht hebben op een premie van € 80,00.

 Personeel  Lonen verhoogd met 1,12%
>>> 21-12-2016
Ingevolge de stijging van het indexcijfer moeten de lonen van de werknemers die ressorteren onder PC 118 (arbeiders) op 1 januari 2017 verhoogd met 1,12 %.

 Personeel  Geen cash geld meer voor studenten
>>> 26-10-2016
Vanaf 1 oktober 2016 mag de werkgever het loon in principe niet meer van hand tot hand uitbetalen.

 Personeel  Studentenarbeid van 50 dagen regime naar 475 uren per jaar
>>> 18-07-2016
Bakkers Vlaanderen is verheugd dat Minister De Block heeft doorgezet met haar plannen om de regeling voor studentenarbeid vanaf 1 januari 2017 te wijzigen.

 Personeel  Verwarring rond medisch attest
>>> 13-06-2016
Naar aanleiding van een wijziging van de wetgeving op de arbeidsgeneeskunde is verwarring ontstaan. Wat is nu wel of niet verplicht?

 Personeel  Bakkersfederatie pleit om jobstudenten in urensysteem
>>> 20-05-2016
Een jobstudent mag maximaal 50 dagen per jaar werken. Bakkers Vlaanderen pleit voor een omschakeling naar een urensysteem: 550 uren in plaats van 50 dagen.

 Personeel  Kosten medisch attest zijn voor werkgever
>>> 17-02-2016
De sociale partners van PC 118 hebben een cao gesloten met betrekking op het medisch attest dat wordt opgelegd in het kader van hygiënevoorschriften voor alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven. (KB 13/7/14).

 Personeel  Bakkers Vlaanderen eist voordelige flexi-jobs
>>> 22-12-2015
Afgelopen dagen kwam in het nieuws dat vele bakkers tijdens de eindejaarsperiode kampen met een tekort aan personeel. Sommigen moeten zelfs noodgedwongen de deuren sluiten in de kerstvakantie. Flexi-jobs kunnen dat verhelpen, vindt onze federatie.

 Personeel  Kent jouw winkelpersoneel alle regeltjes?
>>> 26-10-2015
Bakkers Vlaanderen organiseert in het najaar extra PMO-sessies waarin het winkelpersoneel van onze sector nog eens herinnerd wordt aan alle regeltjes die gelden inzake de wetgeving rond hygiëne.

 Personeel  Akkoord sociale programmatie 2015-2016 voor het verkooppersoneel
>>> 07-09-2015
De vakbonden en de werkgevers zaten rond de tafel voor het afronden van de onderhandelingen in Paritair Comité 201 (verkooppersoneel) over een akkoord rond de sociale programmatie 2015 – 2016.

 Personeel  Nieuw aanbod opleiding rond allergeninfo en hygiëne voor verkooppersoneel
>>> 21-05-2015
Bakkers Vlaanderen nam het initiatief om samen met PMO sessies op touw te zetten waarin het winkelpersoneel van onze sector nog eens herinnerd wordt aan alle regeltjes die gelden inzake de wetgeving rond hygiëne.

 Personeel  Vacature: Bakker (m/v) voor 'Vive la tarte' in San Francisco
>>> 06-02-2015
Vive la tarte opent binnenkort een nieuwe bakkerij in het centrum van San Francisco en is nog op zoek naar een talentvolle banketbakker!

 Personeel  Rekentool loonbarema's geïndexeerd
>>> 30-12-2014
De loonbarema's voor arbeiders in onze rekentool zijn aan de recente indexering van 0,04% aangepast. Rekenen maar!

 Personeel  Werkelijke kost 1 uur arbeid is gedaald
>>> 30-01-2014
Omwille van een verhoogde RSZ-teruggave komt het productief uurloon net iets lager uit dan in 2013. Onze Economische commissie maakte de berekening.

 Personeel  Eenheidsstatuut: opzegperiode stijgt exponentieel
>>> 31-10-2013
Het eenheidsstatuut is een bittere pil om te slikken. Lees hier alles over de gevolgen voor de opzegperiode.

 Personeel  Vind een nieuwe werknemer op de mini-jobbeurs van Elishout en VDAB
>>> 06-12-2012
VDAB en Elishout, school voor voeding organiseren voor de 2de maal een mini-jobbeurs. Een moment waarop o.a. bakkersbedrijven werkzoekenden ontmoeten.

 Personeel  Werkt dé 'Jobstudent van het jaar' bij u?
>>> 17-07-2012
Tevreden over je jobstudent? Nomineer hem of haar en maak beide kans op mooie prijzen én persaandacht.

 Personeel  Hoeveel dagen mag een jobstudent nog werken?
>>> 01-01-2017
Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten jaarlijks 475 arbeidsuren (in plaats van 50 arbeidsdagen) tewerkgesteld worden tegen een voordelige solidariteitsbijdrage op voorwaarde dat de Dimona-aangifte tijdig is gebeurd.

 Personeel  Aantal diefstallen door eigen personeel neemt toe
>>> 27-06-2012
Enkele tips om misbruik van bedrijfsmiddelen te vermijden.

 Personeel  Lonen geïndexeerd met 2%
>>> 25-05-2012
PC 201 voor bedienden

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  Controles: hoe in orde zijn met de geldende regelgeving?
>>> 06-12-2017
De FOD Economie wil handelaars en ondernemingen helpen de wetgeving, die vaak uitgebreid en complex is, goed na te leven. Daarom stellen ze je richtlijnen, "guidelines", ter beschikking zodat je makkelijker begrijpt wat al dan niet is toegestaan.

 Ondernemer  Belangrijk: Verhoging van de investeringsaftrek
>>> 29-11-2017
In 2018 wordt de investeringsaftrek eenmalig verhoogd van 8% naar 20%. Die verhoging zal ook gelden voor KMO’s én eenmanszaken.

 Ondernemer  Bakkers ontwikkelen gratis risicoanalyse-tool
>>> 29-11-2017
Deze online tool geeft de KMO’s in de sector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden.

> Alle nieuws