Zomeruur: een uur minder loon?

Ondernemer

29-03-2013

Zondagochtend om 2u wordt de klok een uur vooruit gezet. 2u wordt 3u. Wat betekent dit voor het loon van werknemers die 's nachts werken?

Normaal gesproken

Werknemers die 7 uur werken tijdens de overschakeling naar het zomeruur moeten toch 8 uur uitbetaald krijgen. De uitbetaling van dit uurtje extra wordt beschouwd als een vooruitbetaling van het extra uur dat ze werken wanneer van zomer- naar winteruur wordt overgeschakeld. Diezelfde werknemer zal dan voor 9 uur prestaties slechts 8 uur loon ontvangen. In totaal ontvangt hij of zij dus het normale loon voor twee prestaties van 8 uur. Het probleem lost zich op die manier voor heel wat werkgevers vanzelf op.

Probleem?

Maar wat als het niet mogelijk is om dezelfde werknemers in te zetten tijdens de 2 uursveranderingen ? 

De gevolgen van wintertijd naar zomertijd en omgekeerd zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomst n° 30 van 28/03/1977:

• In principe moet de werkgever de volle prijs betalen bij de switch naar het zomeruur. Hij of zij werkt een uur minder, en merkt daar niets van op de loonbrief. De werkgever betaalt dus 1 uur meer dan de effectieve prestatie.

• Wanneer een werknemer 9 uur presteert bij overschakeling op het winteruur zal hij of zij echter het loon ontvangen dat overeenstemt met 9 arbeidsuur.

Goed afspreken

Je merkt dat goede afspraken nodig zijn. Anders trek je als werkgever aan het kortste eind. Hoe dan ook is het positief dat de veel ondernemingen doorgaans op dezelfde mensen (kunnen) rekenen bij de overgang naar zomer- én naar winteruur.