Witte kassa verplicht vanaf 25.000 euro omzet uit voeding

Beroep

23-12-2015

De witte kassa wordt enkel verplicht voor horecazaken die jaarlijks meer dan 25.000 euro uit voeding halen. De vier partijen van de regering-Michel zijn het daarover eens geraakt in het zogenaamde kerstakkoord.

De maatregel wordt ingevoerd vanaf 1 januari wie al onder de oude regeling viel en vanaf april voor wie onder de nieuwe regeling valt.

Volgens de oude regeling moest elke horecazaak die meer dan 10 procent van zijn omzet uit voeding haalt, een witte kassa hebben. De Raad van State verklaarde die regeling echter onwettig omdat ze inging tegen het gelijkheidsbeginsel.

Steunmaatregelen

Voor een deel van onze leden ijsbereiders en bakkers die een beperkte omzet halen uit het de etenswaren die verkocht worden in een verbruikszaal is de nieuwe regeling een goede zaak. “Zij zijn immers niet verplicht een Geregistreerd Kassasysteem (GKS) in te voeren”, zegt directeur Bruno Kuylen. “Bakkers Vlaanderen blijft echter nog op zijn honger zitten om vandaag omdat enkel de horeca (PC 302) kan genieten van steunmaatregelen zoals bijzonder voordelige voorwaarden voor overuren. Bakkers en ijsbereiders die een GKS moeten invoeren omdat ze meer dan 25.000 euro omzet halen uit voeding hebben evenveel recht op steunmateregelen van de overheid.”