Wijziging wetgeving elektrische installaties

Ondernemer

 Risicoanalyse oude instalaties 

06-02-2013

Als je personeel in dienst hebt en je elektrische installatie is ouder dan 1983 dan is dit bericht voor jou bestemd.

De overheid wil arbeiders die werken in een omgeving met een oude elektrische installatie beter beschermen door het veiligheidsniveau van installaties ouder dan 01/01/1983 gelijk te stellen aan dat van installaties die na ´83 gebouwd zijn.

Met elektrische installatie wordt in je bedrijf alles aangeduid dat een elektrische voeding heeft. Denk aan leidingen, stopcontacten, verlichtingspunten, enz. Installaties die niet ouder zijn dan 1983 moeten voldoen aan de regels van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Installaties van voor ´83 moeten echter voldoen aan de minder strenge ARAB-reglementering (Algemeen reglement voor arbeidsbescherming).

Nieuw KB

Er is dus een verschil in beschermingsniveau van de arbeiders en dat heeft de wetgever in een nieuw KB weggewerkt. Het nieuwe KB verplicht de werkgever erop toe te zien dat het veiligheidsniveau van zijn oude installatie gelijk is aan dat van een installatie die voldoet aan de recentere AREI. Voor 1 januari 2014 moeten oude elektrische installaties een eerste keer gecontroleerd worden door een bevoegde instantie. 

Let wel!

Het nieuwe kb schrijft voor dat het veiligheidsniveau tussen een oude en een nieuwe installatie hetzelfde moet zijn. Er wordt niet noodzakelijk geëist dat de oude installaties aangepast moeten worden opdat ze volledig zouden voldoen aan de AREI (Opgepast sommige erkende instanties bevoegd voor elektrische installaties raden dit aan, maar strikt genomen wordt het niet geëist door de wetgever). 

Een voorbeeld: Volgens het AREI is een aarding bij stopcontacten verplicht. Voor sommige toestellen is een aarding echter overbodig. Als je via een plan kan aantonen dat de stopcontacten zonder aarding ook enkel gebruikt worden voor toestellen waarvoor geen aarding nodig is dan is het veiligheidsniveau bij gebruik van dat stopcontact even hoog als bij een stopcontact dat voldoet aan de AREI-regelgeving.

Wat moet je doen?

- Is je installatie of delen van je installatie ouder dan 1983? 

- Heb je personeel in dienst dat gebruikt maakt van deze verouderde installatie?

Als je beide vragen positief beantwoord hebt dan moet de elektrische installatie voor 01/01/2014 gecontroleerd worden door een bevoegde instantie. 

> De lijst van erkende controle-organismen vind je hier 

Vooraleer je een controle laat uitvoeren maak je best een plan op van je elektrische installatie. Je vaste elektricien die het gebouw het beste kent is de aangewezen persoon om dit te doen. Nadien kan je samen met de deskundige van de Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het werk waarbij je aangesloten bent een risico-analyse maken en een plan opstellen om het veiligheidsniveau op te krikken. Dan pas volgt de controle.

> Bekijk ook info van de FOD Economie 

> Hier vind je het bericht van FOD Werkgelegenheid 

Bron: Provikmo

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  Kamal Kharmach helpt ondernemers in nieuw En-programma
>>> 07-08-2019
Binnenkort starten de opnames van het nieuwe programma De zaak met Kamal Kharmach. Daarin trekt Kamal naar allerlei ondernemers die voor een dringend probleem staan, en gaat hij samen met hen op zoek naar een oplossing.

 WEEK VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER   Promotieactie 2019: inschrijven tot 15 augustus!
>>> 07-08-2019
Je kan nog enkele dagen inschrijven om deel te nemen aan de Week van de Ambachtelijke Bakker (30/9-6/10). Via tv-spots wordt de consument opgeroepen om naar hun bakker te gaan. Het zou spijtig zijn als uw klanten merken dat jij niet meedoet, toch?

 Algemeen   Bij de bakker inkopen doen met eigen verpakking
>>> 06-08-2019
Door de bewustwording rond de overdaad aan wegwerpverpakkingen, ontstaat er een trend bij consument om met eigen verpakking inkopen te doen. Kan dit eigenlijk wel?

> Alle nieuws