We bepleiten mondelinge voedingsinfo

Beroep

  Bakkers verliezen aan concurrentiekracht 

09-04-2013

De Europese Commissie vraagt om verplichte schriftelijke allergeneninfo. Bakkers Vlaanderen dringt er bij de FOD Volksgezondheid op aan om hier niet op in te gaan.

In 2011 werd een Verordening door het Europees Parlement gestemd die de vermelding van allergenen op de etiketten van verpakte levensmiddelen verplicht. Voor de niet-verpakte stelt diezelfde verondening dat mondelinge informatie voldoende is. De Europese Commissie interpreteert de verordening veel strenger en vraagt de nationale regeringen om ook schriftelijke informatie verplicht in te voeren. Bakkers Vlaanderen dringt er bij de FOD Volksgezondheid op aan niet in te gaan op de vraag van de Europese Commissie. 

Bakkers Vlaanderen kant zich hier tegen, omdat schriftelijke allergeneninformatie in de praktijk onhaalbaar is. De maatregelen en kosten voor de bakker om dit efficiënt te organiseren staan niet in verhouding tot het aantal mensen voor wie deze informatie bestemd is. 

Bovendien zou een systematische schriftelijke informatieplicht vooral kleine ambachtelijke bedrijven als de onze treffen. Het uitgebreide en gevarieerde aanbod waarmee bakkers zich onderscheiden zal moeilijker vol te houden zijn. Bakkers verliezen dus aan concurrentiekracht.

Voorstel

Anderzijds moeten klanten die lijden aan een allergie wel correct geïnformeerd kunnen worden. Volgens Bakkers Vlaanderen is een mondelinge en persoonlijke aanpak hiervoor het meest geschikt. 

Samen met andere werkgeversorganisaties in de voeding stelt Bakkers Vlaanderen voor dat allergeneninformatie beschikbaar moet zijn in de winkel en dat het personeel in staat moet zijn om de vragen van de klant correct te beantwoorden. Om alles in goede banen te leiden moet de zaakvoerder een methode uitwerken op papier die op verzoek aan de bevoegde overheidsdiensten voorgelegd kan worden. Dit alles past perfect in de huidige HACCP-procedure die elk voedingsbedrijf verplicht is uit te werken.

Bakkers Vlaanderen zal haar leden hier overigens in bijstaan door in te vullen standaarddocumenten op de website aan te bieden. Zo helpen we de administratieve last beperken. 

 Beroep  Bakkers Vlaanderen bepleit mondelinge voedingsinfo
>>> 09-04-2013
De Europese Commissie vraagt om verplichte schriftelijke allergeneninfo. Bakkers Vlaanderen dringt er bij de FOD Volksgezondheid op aan om hier niet op in te gaan.

 Favv  Nieuwe versoepelingsvoorwaarden autocontrole
>>> 09-04-2013
Het overleg tussen Bakkers Vlaanderen en minister Laruelle heeft vruchten opgeleverd. Een nieuw ministerieel besluit is op 05/04 in werking getreden.

 Favv  Zijn de tarieven van het FAVV gewijzigd?
>>> 05-07-2012
Wie onlangs de heffingen bekeek, zal zich ongetwijfeld even verslikt hebben.

 Algemeen   Gratis nieuwe downloads voor leden
>>> 29-05-2012
Nu online voor je autocontrolesysteem de allergenenfolder, het medisch attest en het etiket voor de broodautomaat!

 Favv  Aangekondigde controleacties voedselagentschap
>>> 24-05-2012
Kijk snel of jouw gemeente een controleur mag verwachten.

 Favv  Strengere controle door té strikte parameters
>>> 16-04-2012
Bakkers Vlaanderen legt concreet voorstel op tafel

 Favv  Bakkers Vlaanderen kant zich tegen de smiley
>>> 06-07-2012
Ondanks protest voert het FAVV deze zomer in de bakkerijsector een nieuw herkenningslabel in. De voorwaarden om de smiley te bekomen zijn oneerlijk.