Wat zegt de wet? Medewerkers die niet kunnen of willen werken omwille van staking

Ondernemer

05-11-2014

De vakbonden hebben een hete herfst aangekondigd. Wat als een personeelslid wil staken of niet op het werk geraakt? Moet er toch loon betaald worden?

Wanneer vinden de acties plaats?

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert verschillende acties:

  • 6 november 2014: nationale betoging
  • 24 november 2014: stakingsacties in de provincies Henegouwen, Luxemburg, Limburg en Antwerpen
  • 1 december 2014: stakingsacties in de provincies Namen, Luik, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
  • 8 december 2014: stakingsacties in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel
  • 15 december 2014: nationale staking


Hebben uw medewerkers recht op loon?

Stakende medewerkers leveren geen prestaties, en hebben daardoor geen recht op loon voor de stakingsperiode. Als de staking erkend is door de vakbond, zullen de georganiseerde stakers aanspraak kunnen maken op een stakingsvergoeding ten laste van de vakbond.

Niet stakende werknemers die gewoon komen werken, moet u uiteraard betalen.

Wat met het loon van iemand die wil werken, maar gehinderd wordt door de stakingsactie?

Als werkgever bent u verplicht om werknemers te laten werken zoals overeengekomen. De vraag is dan ook of deze niet-stakende medewerkers het gederfde loon kunnen eisen als vorm van een schadevergoeding.

Er zijn verschillende scenario’s:

  • Niet-stakers die met vertraging of niet op het werk aankomen

Werknemers die door de staking met vertraging of niet op hun werk aankomen, zullen enkel gewaarborgd loon krijgen indien zij bewijzen dat zij voldoende inspanningen deden om tijdig op het werk te geraken.

Hiervoor moeten zij:

- zich normaal naar hun werk begeven, dus vanaf hun gewone woonplaats, op het normale tijdstip en met het normale voertuig
- arbeidsgeschikt zijn
- te laat of niet op het werk zijn door een oorzaak die hen overvalt op weg naar het werk (en dus niet vóór ze naar hun werk vertrekken). Een aangekondigde staking valt hier dus niet onder. Een wegblokkade kan wel als een onvoorspelbare gebeurtenis beschouwd worden. De oorzaak van de vertraging of afwezigheid moet bovendien vreemd zijn aan de wil van de werknemers.

  • Niet-stakers die het werk niet kunnen aanvatten of voortzetten

In bepaalde gevallen kunnen medewerkers niet starten met hun werk, of moeten ze noodgedwongen stoppen. Denk bijvoorbeeld aan een staking in de onderneming die in de loop van de dag uitbreekt, of een situatie waarbij er te weinig personeel overblijft om verder te produceren. Voor deze niet-gewerkte uren moet u als werkgever geen loon betalen.

Indien uw medewerkers het werk niet kunnen aanvatten door een stakerspost bij de ingang van het bedrijf, wordt aangenomen dat zij al op het werk zijn aangekomen. Deze medewerkers hebben geen recht op gewaarborgd loon.

Maar wat met medewerkers die op een stakerspost stuiten bij de ingang van het industrieterrein of kmo-zone waar uw onderneming zich bevindt?

Zij kunnen enkel gewaarborgd loon ontvangen indien zij bewijzen dat ze voldoende inspanningen hebben geleverd om op het werk te geraken. Het is hierbij belangrijk om te weten onder welke omstandigheden een stakingsactie als overmacht kan gelden. We vinden drie voorwaarden terug waaraan een staking in dat geval moet voldoen.

De werkstaking:
1) moet onvoorzienbaar en onvermijdelijk zijn
2) moet het u als werkgever onmogelijk maken om uw werkwillige werknemers verder te laten werken
3) mag geen fout uitmaken, die toerekenbaar is aan de werkgever.

Als werkgever moet u door de overmacht deze mensen niet laten werken en hun loon niet betalen. De RVA kan tussenkomen en deze niet-stakers werkloosheidsuitkeringen betalen. Hiervoor is wel toestemming nodig van het Beheerscomité van de RVA.

Bron: ADMB