Wat met werknemers op de dag van de verkiezingen?

Ondernemer

15-05-2014

Zondag 25 mei trekken we allen naar het kiesbureau, dus ook de werknemers die dan in de zaak verwacht worden. Wat met afwezigheid en loon?

Een verkiezingszondag is doorgaans ook een extra drukke zondag in de winkel. Op die dag heb je liefst al je vaste werkkrachten actief. Dat kan voor problemen zorgen om te gaan stemmen of zetelen. We zetten de verschillende scenario's even op een rijtje.

Als een personeels moet werken op de dag van de verkiezingen beschikt hij over deze mogelijkheden: 

1. Zelf gaan stemmen: ofwel door een ganse dag verlof te nemen. Ofwel via een korte periode van toegestane afwezigheid. Zoiets spreek je best op voorhand af met elkaar af.

2. Stemmen bij volmacht: een werknemer kan zijn stem bij volmacht geven en eender welke andere kiesgerechtigde. Voorwaarde is wel dat je als werkgever in een attest bevestigt dat de werknemer absoluut aanwezig moet zijn.

> DOWNLOAD het werkgeversattest    

Wat met loon?

De werknemer heeft op geen enkele manier recht op een loon voor de tijd dat hij of zij afwezig is om te gaan stemmen.

Wat met iemand die moet zetelen?

De werknemer die wordt opgeroepen om als voorzitter, bijzitter of secretaris te zetelen in een stem- of telbureau heeft het recht om afwezig te zijn van het werk.

De volgende bijzitters mogen gedurende de noodzakelijke tijd afwezig zijn onder de vorm van klein verlet. Tijdens die periode hebben zij recht op hun loon:

  • bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau 
  • bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming 
     

Volgende personen genieten niet van dit voordeel. Hun afwezigheid op het werk wordt dus niet vergoed:

  • de voorzitter en de secretaris van de stembureaus en de bureaus voor stemopneming;
  • de bijzitters in de secundaire stembureaus en de secundaire bureaus voor stemopneming. 


E
en werknemer kan vrijgesteld worden van zetelen in een stem- of telbureau als hij een wettige reden heeft. Dit begrip is niet wettelijk gedefinieerd en zal dus in elk concreet geval beoordeeld worden door de voorzitters van de stembureaus. 

De bijzitters kunnen steeds gefundeerde beroepsredenen inroepen. Deze moeten ook weer geattesteerd worden door hun werkgever. 

> DOWNLOAD het werkgeversattest 

> DOWNLOAD de stemvolmacht op de www.verkiezingen.fgov.be