Wat is de kmo-test?

Ondernemer

10-12-2015

In het derde nummer van het Kmo-observatorium snijdt men thema's aan die kmo's en zelfstandigen direct aanbelangen in een begrijpelijke en dus voor iedereen toegankelijke taal.

Om zijn informatieopdracht te vervullen heeft het Kmo-observatorium eind 2014 een publicatie ontwikkeld voor zelfstandigen en kmo’s: Focus van het Kmo-observatorium.

Het derde nummer, net uit, bevat 3 artikels, die handelen over:

  • de kmo-test (wat is de test?- wat is zijn plaats in de regelgevingsimpactanalyse?- evaluatie na één jaar werking, …).
  • de elektronische betalingen (hoe werkt het en wat kost het?).
  • crowdfunding als alternatief of aanvulling van het klassieke krediet.
     

Focus kan gelezen en gedownload worden op de site van de FOD Economie via
http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Observatoria/kmo-observatorium/

Voor meer informatie over dit nieuwe blad kunt u terecht bij het Kmo-observatorium op het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Kmo-observatorium
North Gate, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
E-mail: kmo-observatorium@economie.fgov.be