Wat betekent de taxshift voor jou?

Ondernemer

03-11-2015

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste fiscale en sociale maatregelen!

Op 10 oktober 'landde' de federale regering met de veelbesproken taxshift of 'belastingsverschuiving'. Die verschuiving moet, bijvoorbeeld, het aanwerven van nieuwe medewerkers een stuk goedkoper voor je maken. Maar wat betekent deze taxshift nu heel concreet voor je als zelfstandige ondernemer of kmo-zaakvoerder? 

De taxshift samengevat in tien maatregelen: 

  • Sociale bijdragen die je als zelfstandige moet betalen dalen geleidelijk van 22 tot 20,5%
  • Werkgeversbijdrage die je betaalt op personeel, daalt geleidelijk van 32,4 naar 25%
  • Als je voor het eerst iemand aanwerft komende vijf jaar, betaal je 0 euro werkgeversbijdrage
  • Voor een tweede tot zesde aanwerving betaal je minder sociale lasten
  • Roerende voorheffing stijgt van 25 naar 27% uitgezonderd voor de liquidatiereserve, je pensioenspaarpotje als zelfstandige
  • Je zal meer betalen voor diesel, maar minder voor benzine de komende drie jaar
  • BTW op elektriciteit is gestegen, maar als BTW-plichtige zelfstandige kan je die recupereren 
  • Investeringsaftrek verhoogt van 4 naar 8%
  • Nieuw: speculatietaks, kaaimantaks en gezondheidstaks
  • Verhoging accijnzen alcohol en tabak

 

Bron: Unizo