Voorschottenregeling btw-kwartaalaangevers sterk vereenvoudigd

Ondernemer

19-04-2017

Btw-kwartaalaangevers zijn vanaf 1 april 2017 nog enkel verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 24 december, een voorschot te betalen.

Het bedrag van dit voorschot is gelijk aan de btw verschuldigd voor de handelingen die de btw-belastingplichtige vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar heeft verricht.

Om dat bedrag te kunnen controleren, moet de btw-belastingplichtige, indien een btw-controleambtenaar daarom verzoekt, de gegevens kunnen meedelen die als grondslag hebben gediend voor de berekening van het voorschot. Als op 20 december van het lopende kalenderjaar het saldo van de aftrekbare btw gelijk of groter is dan het saldo van de verschuldigde btw, dan moet er geen voorschot worden betaald.

Rooster 91 btw-aangifte

Dit voorschot moet opgenomen worden in rooster 91 van de btw-aangifte, waarvan het nieuwe model in bijlage bij het KB van 16 februari 2017 zit. Ook het nieuwe model met de 'omschrijving van de roosters' zit in bijlage bij het KB van 16 februari 2017. Wanneer de btw-belastingplichtige het bedrag van dat voorschot niet vermeldt in de btw-aangifte voor het vierde kwartaal van het lopende kalenderjaar, of als de bedoelde gegevens niet of niet tijdig kunnen worden meegedeeld, dan is het bedrag van het voorschot gelijk aan de btw die verschuldigd is voor de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar.

Betalingsregeling

Het KB van 16 februari 2017 past ook de regeling aan voor het betalen van het nieuwe voorschot aan de Staat (wijzigingsartikel 1, Btw-KB nr. 24;art. 5, KB van 16 februari 2017). 

In werking
Het KB van 16 februari 2017 treedt in werking op 1 april 2017.

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  Kamal Kharmach helpt ondernemers in nieuw En-programma
>>> 07-08-2019
Binnenkort starten de opnames van het nieuwe programma De zaak met Kamal Kharmach. Daarin trekt Kamal naar allerlei ondernemers die voor een dringend probleem staan, en gaat hij samen met hen op zoek naar een oplossing.

 WEEK VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER   Promotieactie 2019: inschrijven tot 15 augustus!
>>> 07-08-2019
Je kan nog enkele dagen inschrijven om deel te nemen aan de Week van de Ambachtelijke Bakker (30/9-6/10). Via tv-spots wordt de consument opgeroepen om naar hun bakker te gaan. Het zou spijtig zijn als uw klanten merken dat jij niet meedoet, toch?

 Algemeen   Bij de bakker inkopen doen met eigen verpakking
>>> 06-08-2019
Door de bewustwording rond de overdaad aan wegwerpverpakkingen, ontstaat er een trend bij consument om met eigen verpakking inkopen te doen. Kan dit eigenlijk wel?

> Alle nieuws