Voorkom bakkersastma

Beroep

17-11-2015

IPV zal in samenwerking met Bakkers Vlaanderen info geven over deze problematiek. Via de diverse provinciale bakkersbonden krijg je de nodige data.

Beroepsastma is de meest voorkomende vorm van beroepsmatige longziektes. Het is belangrijk om de oorzaak vast te stellen. Dit is niet altijd eenvoudig: vaak is het een ware speurtocht naar de oorzakelijke stof.

Op nummer één bij de beroepsastma’s staat farinose: een gekende beroepsziekte in het bakkersmilieu. Het inademen van bloemstof veroorzaakt bakkersastma of farinose. Bijna overal waar gemeten werd, overschreed het bloemstofgehalte in de lucht (tot 20 maal!) de grenswaarde. Grenswaarden zijn wettelijk vastgelegde normen voor de bescherming van de gezondheid van de werknemers. Voor bloemstof bedraagt die 0,5 mg / m³.

IPV zal via een korte infosessie "Tips en trucs” en het nodige didactisch materiaal, een filmpje en een brochure de bakker en zijn personeel sensibiliseren om zoveel mogelijk stofvrij te werken.

Contact

E-mail: guido.deville@ipv.beGsm : 0478 278 496