Voedselagentschap zet inspectieverslagen online

Favv

14-02-2014

Bakkers Vlaanderen kan onmogelijk akkoord gaan met het huidige voorstel en vraagt onderhoud met bevoegd minister Laruelle.

Het Federale Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) heeft plannen om de resultaten van zijn inspecties bij voedingsbedrijven publiek te maken. Aanleiding is de druk van onder andere Test-Aankoop en van twee journalisten die de inspectieverslagen op basis van de Wet van Openbaarheid van Bestuur publiek willen maken. In november 2013 verwierp de Raad van State het beroep van het FAVV tegen het bekend maken van de inspectieresultaten.

Ook inspectieverslagen bakkers

In de pers ging het de voorbije dagen voornamelijk over horecazaken, maar ook de inspectieverslagen van de bakkers komen online. Alle voedingsbedrijven die rechtstreeks aan de consument verkopen, wil het voedselagentschap op zijn website met een beoordeling vermelden. De consument kan dan met een simpele muisklik kijken wat het voedselagentschap vond van de hygiëne in de plaatselijke frituur, de slager om de hoek of van jouw bakkerij. Bedoeling is de consument meer transparantie te bieden.

Bakkers te kijk gezet

Bakkers Vlaanderen is absoluut niet te vinden voor dergelijke plannen. Voor alle duidelijkheid: wij zijn zeker niet tegen transparantie, noch tegen controles. Maar de bakkers te kijk zetten op het internet is volgens ons niet de manier om de consument te informeren.

Absolute minderheid lapt regels aan laars

Laat het nogmaals duidelijk gezegd zijn: het betreft een absolute minderheid die de regels aan zijn laars lapt, en bij wie de voedselveiligheid in gevaar komt. De rest is ofwel volledig in orde, of krijgt kleinere opmerkingen bij controle, maar nooit in die mate dat de voedselveiligheid in het gedrang komt.

Oranje sticker kan dramatische impact hebben

Toch kunnen dergelijke, kleine opmerkingen grote gevolgen hebben. In het huidige voorstel wordt met een verkeerslicht gewerkt (rood, oranje, groen). Welke consument wil nog winkelen bij een bakker met een oranje licht achter zijn naam? De impact hiervan kan dramatisch zijn voor de betrokkene. Het Voedselagentschap beseft de verantwoordelijkheid niet die zij hierin dragen.

Aard controles zal veranderen

Online inspectieverslagen zullen ook de aard van de controles beïnvloeden. Er wordt bij inspectie steeds getracht om de controle opbouwend en in overleg met de ondernemer te voeren. Dergelijk initiatief zal deze relatie vertroebelen en een zware druk leggen op het verslag dat online komt.

Bakkers Vlaanderen gaf negatief advies

Bakkers Vlaanderen heeft zijn ongenoegen al geuit. Meer bepaald heeft de Hoge Raad voor KMO en Zelfstandigen, waarin ook Bakkers Vlaanderen vertegenwoordigd is, een negatief advies uitgebracht.

Onze belangrijkste bezwaren zijn:

- Dat het huidige voorstel geen ruimte biedt voor nuance. Een vuile en onhygiënische bakkerij is van een totaal andere orde, dan een proper atelier waar er onvoldoende aandacht is voor de administratieve eisen. Het voorgestelde ‘verkeerslichtensysteem’ is voor ons onaanvaardbaar omdat voor de consument ook ‘oranje’ gevaar betekent.

- Dat dit voorstel geen mogelijkheid tot hercontrole biedt, alvorens de classificatie online gezet wordt. De operator moet minstens de gelegenheid krijgen zich in regel te stellen vooraleer er de definitieve beoordeling volgt.

- Verder vragen wij dat de controlefrequentie voor iedereen gelijk moet zijn en dat de huidige checklists in overleg met Bakkers Vlaanderen herzien worden.

Overleg met minister Laruelle

Bakkers Vlaanderen kan onmogelijk akkoord gaan met dit voorstel en dringt er bij de bevoegde minister op aan om dit initiatief niet in werking te laten treden. Samen met de andere betrokken beroepsfederaties vragen wij, bij hoogdringendheid, een overleg met minister Laruelle. 

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  Kamal Kharmach helpt ondernemers in nieuw En-programma
>>> 07-08-2019
Binnenkort starten de opnames van het nieuwe programma De zaak met Kamal Kharmach. Daarin trekt Kamal naar allerlei ondernemers die voor een dringend probleem staan, en gaat hij samen met hen op zoek naar een oplossing.

 WEEK VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER   Promotieactie 2019: inschrijven tot 15 augustus!
>>> 07-08-2019
Je kan nog enkele dagen inschrijven om deel te nemen aan de Week van de Ambachtelijke Bakker (30/9-6/10). Via tv-spots wordt de consument opgeroepen om naar hun bakker te gaan. Het zou spijtig zijn als uw klanten merken dat jij niet meedoet, toch?

 BIBAC PLUS   BIBAC PLUS: ontdek de nieuwste ontwikkelingen van jouw ambacht
>>> 06-08-2019
Binnen 7 weken is het zover: van zondag 22 tot en met woensdag 25 september gooit BIBAC PLUS zijn deuren open in Antwerp Expo!

> Alle nieuws