Verwarring rond medisch attest

Personeel

13-06-2016

Naar aanleiding van een wijziging van de wetgeving op de arbeidsgeneeskunde is verwarring ontstaan. Wat is nu wel of niet verplicht?

Het KB van 24 april 2014 tot aanpassing van het KB van 28 mei 2003 zegt dat personen die een activiteit uitoefenen verbonden aan voedingswaren niet meer in aanmerking komen voor een geneeskundig onderzoek.

Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2016. Werknemers die een risico lopen op farinose komen nog wel in aanmerking voor een geneeskundig onderzoek omwille van het risico van de bloemziekte. Met andere woorden een werknemer of werkneemster die niet met bloem in aanraking komt is vrijgesteld van een geneeskundig onderzoek door de externe preventiedienst.

In verband met de voedselveiligheid is wel nog verplicht:

  • Medisch attest afgeleverd door geneesheer
  • Geldigheidsduur 3 jaar. + na ziekte waardoor je niet in aanraking met voeding mocht, een nieuw attest
  • Voor iedereen die levensmiddelen hanteert: dus ook bedrijfsleider, studenten, interims, …