Vermijd monsterbelasting van 309%. Update: regering zwakt af!

Ondernemer

 Vergeten fiches 

10-07-2012

Hoe voordelen van alle aard correct aangeven?

Je had het ongetwijfeld al gehoord. Zelfstandigen die privékosten afwentelen op de zaak en dit niet correct aangeven riskeren belast te worden aan 309%. Lees mee hoe de vork in de steel zit.

Het gaat om de voordelen van alle aard en deze zijn terecht erg populair onder zelfstandigen. Je profiteert immers privé van de voordelen die door de vennootschap betaald worden. Denk maar aan de bedrijfswagen of -gsm die ook privé gebruikt wordt. Of de woonst die eigendom is van de zaak. Dit is allemaal ok, zolang het correct aangegeven wordt natuurlijk.

Voordelen

Voordelen van alle aard zijn fiscaal erg voordelig. Ten eerste is het een kostenpost voor de vennootschap wat de winst drukt en dus de te betalen vennootschapsbelasting. Ten tweede moeten er op het voordeel geen sociale bijdragen betaald worden. Ook voor de zelfstandige is het fiscaal aantrekkelijk, want vaak worden voordelen van alle aard forfaitair belast. De forfaitaire waarde ligt aanzienlijk lager dan de werkelijke waarde. 

Oogje toe

De vennootschap moet fiches voor de voordelen van alle aard opstellen en die werden in het verleden wel eens ‘vergeten’. Inspecteurs van de belastingen knepen een oogje toe als de vennootschap na controle alles nog snel in orde bracht. Het risico voor de belastingplichtige was m.a.w. beperkt. Daar komt nu verandering in. De fiscale administratie controleert de controleurs op laksheid. Voortaan wordt elk voordeel van alle aard dat niet correct is aangegeven belast tegen 309%.

Hoe aangeven?

Correct aangeven is dus de boodschap. Hoe doe je dat in de praktijk? En welke waarde moet je op die voordelen plakken? Behalve voor die voordelen waarvoor de wetgever een forfaitaire waardering heeft vastgelegd, moet de werkelijke waarde van het genoten voordeel aangegeven worden. Dat is de prijs die je er als particulier voor zou moeten betalen. Het is aan de belastingplichtige om te schatten wat de werkelijke waarde is en om aan te geven welk deel beroepsmatig is en welk deel privé. De fiscus kan die verhouding betwisten, maar dan zal hij zijn waardering moeten kunnen staven.

Update 12/07/2012: In een rondzendbrief zal minister van Financiën Steven Vanackere duidelijk maken dat moet worden uitgegaan van de 'goede trouw' van de belastingplichtige. Zowel Vanackere, kamerlid Bogaert als staatsecretaries Rutten wijst erop dat de regering daarmee het signaal wil geven dat ondernemers niet worden gezien als fraudeurs of criminelen, maar dat zij integendeel worden gewaardeerd omdat zij de economie doen draaien en banen creëren. Vanackere bakent in de rondzendbrief de contouren af van het onderscheid tussen een vergetelheid en manifeste fraude. "Het lijkt me redelijk dat rekening wordt gehouden met de goede trouw van de belastingplichtige, die iets uit het oog kan hebben verloren of een fout kan hebben gemaakt", aldus Vanackere. 

Bron: netto.be