Vergeet je huurhernieuwing niet aan te vragen

Ondernemer

27-11-2013

Huur je een pand? Vraag dan tijdig een hernieuwing van de overeenkomst aan. Zo niet kan de verhuurder nieuwe voorwaarden stellen na afloop van de looptijd.

Bij het verstrijken van je huurovereenkomst heb je voorrang om de huur te hernieuwen voor opnieuw 9 jaar. Vergeet echter niet om dit ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het aflopen van de overeenkomst te doen.

Doe je dit niet dan staat het de verhuurder vrij om nieuwe voorwaarden te stellen of andere huurders aan te spreken. Bij een tijdige aanvraag ben je beschermd en kan de verhuurder niet eenzijdig de overeenkomst wijzigen.

Opgepast!

Een tijdige aanvraag tot hernieuwing van de huurovereenkomst garandeert niet dat de overeenkomst zonder meer verlengd zal worden. De verhuurder heeft ook rechten, maar het stelt je wel in de mogelijkheid om te onderhandelen en dat heb je niet als je nalaat de hernieuwing tijdig aan te vragen.