Vereenvoudigingen autocontrole B2C-sector

Favv

17-12-2015

Het FAVV heeft enkele vereenvoudigingen inzake autocontrole voor de B2C-sector mogelijk gemaakt. Deze zullen vanaf 1 januari van toepassing zijn.

 1. Het bijhouden van productfiches is niet meer verplicht voor producten die je rechtstreeks aan je klanten verkoopt. Ze worden evenwel aanbevolen in het kader van interne traceerbaarheid en het verzekeren van allergeneninformatie. De fiches zijn wel verplicht als je zelf een HACCP-systeem uitwerkt.
   
 2. Het uitvoeren van een ingangscontrole is niet verplicht bij elke levering. Een steekproef van de afgeleverde producten volstaat zolang alle leveranciers op jaarbasis worden afgedekt. Je blijft echter steeds verantwoordelijk voor de producten die je aanvaardt. 
   
 3. Het bijhouden van een klachtenregister is niet meer verplicht. Het blijft echter wel noodzakelijk alle documentatie bij te houden die gerelateerd is aan meldingen in het kader van de meldingsplicht. 

 4. Het registreren van de uitgevoerde activiteiten reiniging, ontsmetting en ongediertebestrijding is niet verplicht indien deze activiteiten niet onder herstellingen vallen. Het volstaat om een reinigings- en ontsmettingsplan te hebben waarmee je aantoont dat je weet wat je moet doen indien er sporen van ongedierte worden vastgesteld. 
   
 5. Het registreren van gevolgde opleidingen is niet verplicht. Bij controles kan in dergelijke gevallen op een andere manier worden aangetoond dat het vereiste opleidingsniveau bereikt is.
   
 6. De leveranciersbeoordeling kan gedekt worden via de jaarlijkse evaluatie van de niet- confomiteiten gelinkt aan ingangscontrole.