Update van de 3-jarige campagne: Brood, een goed verhaal

Beroep

29-01-2019

ARTIKEL IN FOCUS AGRI & FOOD - De Standaard dd 14 januari 2019 Ter Gelegenheid van de AGRIFLANDERS landbouwbeurs in Gent werd een artikel gepubliceerd en verspreid op meer dan 400.000 tal exemplaren over brood.