Taks op broodautomaten mag niet

Algemeen

17-10-2013

De gemeente Rotselaar legt zich neer bij de beslissing van minister Geert Bourgeois.

De gemeente wilde een jaarlijkse heffing invoeren van 500 euro per automaat van een bakker van buiten Rotselaar, maar de minister heeft zijn veto gegeven. 

Minister minister van Binnenlandse Aangelegenheden Bourgeois gaat er niet mee akkoord dat enkel broodautomaten, en bijvoorbeeld ook geen drankenautomaten, belast zouden worden. Rotselaarse bakkers met een toestel aan hun winkel zouden aan aan de 'overlasttaks' ontsnappen en ook dat kon voor de minister niet door de beugel.

Nadelig voor lokale bakkers

Burgemeester Dirk Claes reageerde in de pers teleurgesteld dat het vooral een spijtige zaak is voor onze lokale bakkers die concurrentie van buitenaf ondervinden. Het was hij die eerder dit jaar het voorstel gelanceerd had om op broodautomaten die niet aan een bakkerszaak gevestigd zijn een taks van 500 euro te heffen om de wildgroei aan automaten afkomstig van buiten de gemeente een halt toe te roepen. De teller van het aantal automaten in de gemeente zou vandaag reeds op 40 staan. 10 meer dan bij de start van 2013.

De voorgestelde maatregel had voor- en tegenstanders. Aan de ene kant werd de taks toegejuicht, omdat ze een extra bescherming voor de lokale bakkers bood. Aan de andere kant van de lijn vond men de maatregel protectionistisch en indruisen tegen de vrije handel.

Wat zegt de federatie?  

Bakker Vlaanderen heeft de voorbije jaren met verschillende overheden en belangengroepen een overleg opgestart om paal en perk te stellen aan de overduidelijke wildgroei aan én overlast van broodautomaten. We steunen dan ook ieder initiatief dat een lijn durft te trekken doorheen de chaos. Constante in elk overleg is helaas een overheid die weigert mee te stappen in een visie die de middenstand en lokale economie zuurstof biedt in moeilijke tijden.

Standpunt broodautomaten

Na overleg met bakkers en leveranciers is het standpunt van Bakkers Vlaanderen het volgende: een broodautomaat is zondermeer een commercieel interessant verkoopkanaal. Veel van onze leden integreren de automaat in de gevel van hun winkel om klanten te bedienen ook wanneer de winkel gesloten is. Kortom de broodautomaat is een uitstekend verkoopkanaal dat alle steun van de federatie krijgt. 

Om een wildgroei van frisdrank-, melk-, en andere automaten te vermijden, wensen we echter dat de regels door alle spelers in het veld nageleefd worden en dat de controle hierop correct wordt uitgevoerd.