Strengere controle door té strikte parameters

Favv

 Regelgeving schiet haar doel voorbij 

16-04-2012

Bakkers Vlaanderen legt concreet voorstel op tafel

Heel wat leden met een tweede verkooppunt of met een winkel gescheiden van het atelier komen bij een inspectie van hun autocontrolesysteem in de problemen. Het FAVV beschouwt hen namelijk als industriële bakkerijen. Voor Bakkers Vlaanderen is dit onaanvaardbaar. Industriële bakkerijen moeten een uitgebreider autocontrolesysteem uitwerken met daarin zaken die voor veel kleinere bedrijven simpelweg onmogelijk te realiseren zijn. Bakkers Vlaanderen is in overleg met de bevoegde instanties.

De opsplitsing tussen kleine bakkerijen en grote bakkerijen gaat als volgt: kleine bedrijven (= sector distributie) leveren vooral rechtstreeks aan de consument en industriële bedrijven (= sector transformatie) leveren aan andere bedrijven. Waarbij kleine bakkerijen de mogelijkheid geboden wordt om in beperkte mate ook aan andere bedrijven te leveren. De regel hierbij is dat niet meer dan 1/3 van de omzet uit de verkoop aan andere operatoren mag komen. Doel van deze parameter is uiteraard om de grote bedrijven van de kleine te onderscheiden. Kleine bedrijven mogen immers de versoepelingen uit de autocontrolegids toepassen.

In de meeste gevallen werken deze parameters ook perfect, maar nu stellen we vast dat door een erg strikte interpretatie de regelgeving haar doel in een aanzienlijk aantal gevallen voorbij schiet. In de eerste plaats omdat het FAVV een andere vestiging aanziet als een andere operator. Ook al behoort deze vestiging tot hetzelfde bedrijf en heeft het eenzelfde ondernemingsnummer.

Enkele voorbeelden

1. Zo is er het verhaal van een bakker die gevestigd is in het centrum van de stad en omwille van beperkte ruimte of een verouderde huisvesting besluit om een nieuw atelier te bouwen buiten de stad. De winkel in het commercieel interessantere stadscentrum blijft echter behouden. Door deze opsplitsing creëert de bakker 2 vestigingseenheden waarbij de ene vestiging (atelier) levert aan de andere (bakkerswinkel). Volgens het FAVV gaat deze bakkerij van 100% levering aan de consument over naar 100% levering aan een andere operator. Gevolg: hij valt nu onder de sector transformatie met alle gevolgen van dien. 

2. Het volgende voorbeeld klinkt waarschijnlijk ook bekend in de oren. Een bakker met een bakkerij op een minder commerciële ligging besluit om een tweede verkooppunt (bijhuis) te openen. Omwille van de betere ligging wordt er meer omzet gerealiseerd in het bijhuis. Ondanks dat het nog steeds een kleine bakkerij is, valt de bakkerij toch onder de sector transformatie. Meer dan 1/3de van de omzet wordt immers uit de leveringen aan het bijhuis gehaald.

Overleg

Het kan volgens Bakkers Vlaanderen nooit de bedoeling zijn dat dergelijke ambachtelijke bakkerijen uitsluitend omwille van de toepassing van parameters en niet omwille van schaalvergroting in de sector transformatie terechtkomen. Daarom hebben we bij de bevoegde instanties een concreet voorstel op tafel gelegd dat ervoor moet zorgen dat alle kleine bakkerijen ook effectief onder de sector distributie vallen en de versoepelingen op de autocontroleregelgeving mogen toepassen.

 Beroep  We bepleiten mondelinge voedingsinfo
>>> 09-04-2013
De Europese Commissie vraagt om verplichte schriftelijke allergeneninfo. Bakkers Vlaanderen dringt er bij de FOD Volksgezondheid op aan om hier niet op in te gaan.

 Favv  Nieuwe versoepelingsvoorwaarden autocontrole
>>> 09-04-2013
Het overleg tussen Bakkers Vlaanderen en minister Laruelle heeft vruchten opgeleverd. Een nieuw ministerieel besluit is op 05/04 in werking getreden.

 Favv  Zijn de tarieven van het FAVV gewijzigd?
>>> 05-07-2012
Wie onlangs de heffingen bekeek, zal zich ongetwijfeld even verslikt hebben.

 Algemeen   Gratis nieuwe downloads voor leden
>>> 29-05-2012
Nu online voor je autocontrolesysteem de allergenenfolder, het medisch attest en het etiket voor de broodautomaat!

 Favv  Aangekondigde controleacties voedselagentschap
>>> 24-05-2012
Kijk snel of jouw gemeente een controleur mag verwachten.

 Favv  Strengere controle door té strikte parameters
>>> 16-04-2012
Bakkers Vlaanderen legt concreet voorstel op tafel

 Favv  Bakkers Vlaanderen kant zich tegen de smiley
>>> 06-07-2012
Ondanks protest voert het FAVV deze zomer in de bakkerijsector een nieuw herkenningslabel in. De voorwaarden om de smiley te bekomen zijn oneerlijk.