Sociaal akkoord PC 118 ondertekend

Ondernemer

27-11-2013

Het heeft 8 extra onderhandelingsuren gekost, maar het akkoord is ondertekend. Het belangrijkste om te onthouden vind je hier.

Het nieuwe akkoord is een bittere pil om slikken als je de stijgende opzegtermijnen in het achterhoofd houdt. Zonder voorafgaande marathon onderhandelingen van o.a. Bakkers Vlaanderen had het echter veel erger geweest. We zetten wat je moet onthouden, naast de veranderde opzegtermijnen, nog even op een rij.

• Zoals gebruikelijk werden net zoals in de vorige akkoorden enkele premies aangepast aan de index. Voor de bakkerij geldt dat vanaf 1 januari 2014 de premie die moet betaald worden als je geen bedrijfskledij ter beschikking stelt verhoogd wordt van € 3,48 naar € 3,60 per week. Hetzelfde geldt voor de wasvergoeding. Deze gaat van € 4,11 naar € 4,25. De vakbonden hadden gevraagd vanaf 1/11/2013, maar het is 1/1/2014 gebleven.

• De bestaande regelingen voor brugpensioen en tijdskrediet werden verlengd.

• Er komt een extra bijdrage voor het aanvullend pensioen van de arbeiders. Momenteel betalen werkgevers 1,43% via hun RSZ aan het Fonds Tweede Pijler. De syndicaten eisten een verhoging tot 2%. Onderling werd overeengekomen de bijdrage te verhogen met 0,22%. Dit bedrag komt overeen met de sanctie die boven ons hoofd hing indien we geen CAO voor aanvullende opleidingsinspanningen zouden afsluiten.

• Er werd overeengekomen een extra vakantiedag toe te staan voor het huwelijk van een arbeider/werknemer (cfr. bediende). Bovendien werd het rouwverlof bij een overlijden in eerste graad (ouder/kinderen) uitgebreid van 3 naar 5 dagen en mogen deze dagen tot 5 maanden na het overlijden worden opgenomen.

• Tijdens de onderhandelingen lag de sector erg onder vuur omdat statistisch werd aangetoond dat KMO’s te weinig opleidingsinspanningen leveren. Een vakbondsvoorstel met het verplichten van drie dagen opleiding per jaar per werknemer en als sanctie één dag extra vakantie voor elke niet gegeven opleidingsdag werd van de tafel geveegd.

Bedrijven zoals de onze geven heel wat opleiding op de werkvloer en heel veel opleiding wordt niet geregistreerd. Daarom werd afgesproken met en aantal pilootprojecten te werken om te onderzoeken waar de noden van de werknemers liggen en welke mogelijkheden en aanbod er voor handen is.

Extra vakantiedag

De andere werkgevers actief in de voeding hebben in het akkoord de verplichting opgelegd gekregen om extra vakantiedagen toe te staan aan oudere werknemers. Een werknemer van 56 jaar krijgt elk jaar drie extra vakantiedagen. Een werknemer van 58 jaar heeft recht op zes extra vakantiedagen. Deze regeling geldt niet voor de bakkerijsector.

Geen regeling voor stages

Tijdens de onderhandelingen heeft Bakkers Vlaanderen ondermeer een ploegenpremie geweigerd. Tot onze grote spijt wensten de vakbonden daardoor om niet meer mee te werken een regeling om leerlingen van het onderwijs al vanaf 4 uur (in plaats van 6 uur nu) stage te laten lopen.

Het is voor ons onbegrijpelijk dat men terugkomt op eerder gemaakte afspraken en dat men een regeling voor het onderwijs koppelt aan onze weigering van extra lasten voor de werkgevers. 

Het is enorm jammer dat een regeling voor de stages de prijs is die we moesten betalen. Anderzijds zijn de kosten van het nieuwe akkoord binnen de perken gebleven. Een kleine veldslag die gewonnen werd. We zetten ons echter nu al schrap voor de eisen die we tijdens de onderhandelingen voor 2015 op ons bord zullen krijgen.