Sectorakkoord 2015-2016 past weekendpremie aan

Algemeen

29-07-2015

Traditioneel zitten vakbonden en werkgevers in verschillende sectoren om de twee jaar samen om een akkoord te sluiten voor de sociale programmatie van de eerstvolgende jaren.

Zo zat uw beroepsfederatie samen met Fevia de voorbije maanden gedurende een 7-tal vergaderingen aan de onderhandelingstafel om akkoord te bereiken voor de arbeiders van de voedingsnijverheid (PC 118) waaronder dus ook voor de bakkers (PC 118.03). 

Loonsverhoging van € 0,07

De effectief betaalde en baremalonen van de sector zullen op 1 januari 2016 worden verhoogd met € 0,07. Hiermee wordt de enveloppe van 0,50 % ingevuld.

Premie van € 80,00

Voor grote bakkerijen, zij die 20 of meer voltijdse equivalenten arbeiders tewerkstellen, wordt een ploegenpremie ingevoerd. De grote bakkerijen die met een ploegensysteem werken (dit wil zeggen minstens 2 personen die volgend op een andere ploeg op de dezelfde werkpost tewerkgesteld worden) zullen zowel voor de ochtend als de namiddagploeg het loon voor de arbeiders in dit systeem moeten verhogen met € 0,10. Voor de bedrijven die al een ploegenpremie hebben en voor al zij die geen ploegensysteem hebben en ook voor de kleine bakkerijen werd een premie van € 80,00 in het leven geroepen. Deze moet worden betaald in december 2016 volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

Indexeren was en kledij vergoeding

De premies die werkgevers uitkeren aan hun werknemers omdat ze als werkgever zelf geen werkkledij ter beschikking stellen aan hun arbeiders wordt verhoogd van € 3,60 naar € 3,64 voor het ter beschikking stellen ervan en van € 4,25 naar € 4,30 voor het onderhoud

Weekendpremie naar € 4,00

Tijdens de hele onderhandelingen werd de invoering gevraagd van extra vakantiedagen voor oudere werknemers. De andere sub sectoren van de voedingsnijverheid bereikten een akkoord met 3 extra dagen voor een 56 jarige, 6 dagen voor een 58 jarige en 9 dagen voor een 60 jarige. In de grote bakkerijen blijft het akkoord beperkt tot 3 dagen voor een 60 jarige. Voorwaarde in alle gevallen om hier voor als werknemer in aanmerking te komen is een loopbaan van minstens 35 jaar waarvan 10 jaar in de onderneming. Voor de kleine bakkerijen werd overeengekomen om de weekendpremie vanaf 1 januari 2016 op te trekken van € 2,97 naar € 4,00

Akkoord stages minderjarige studenten

In ruil voor het verhogen van de weekendpremie engageerden de vakbonden zich om een unaniem positief advies te geven op het verzoek van het bakkerijonderwijs om het voor minderjarige studenten in de toekomst mogelijk te maken voor 6 uur stage te lopen in onze bakkerijen.