Schaf verbod op verkoop met verlies niet af

Ondernemer

 Uitdunning en verschraling 

18-03-2013

Minister Vande Lanotte deed laatst een aanbeveling om de wet op verkoop met verlies te herbekijken. Als geassocieerd lid steunt Bakkers Vlaanderen de waarschuwing van Unizo.

De wet op verkoop met verlies wordt in vraag gesteld omwille van een studie naar de hoge voedselprijzen in ons land. Door de wet te herbekijken denkt de minister de prijzen te kunnen drukken. Bakkers Vlaanderen vreest dat door een loskoppeling van verkoop- en kostprijs de concurrentie tussen zelfstandige bakkers en supermarkten helemaal onmogelijk gemaakt zal worden.

Bakkers zijn specialisten en die kunnen het zich niet veroorloven om producten met verlies te verkopen. De kwaliteit die ambachtelijke bakkers nastreven vraagt een investering en verliezen kunnen niet gespreid worden over een uitgebreid assortiment zoals supermarkten dat kunnen.

Het resultaat van een eventuele opheffing op het verbod zal een verdere uitdunning van het aantal ambachtelijke ondernemers in Vlaanderen zijn en een verschraling van de kwaliteit van het aanbod.  

Wet op verkoop met verlies

 Art. 101.

§ 1. Het is elke onderneming verboden goederen met verlies te koop aan te bieden of te verkopen.

Als een verkoop met verlies wordt beschouwd, elke verkoop tegen een prijs die niet ten minste gelijk is aan de prijs waartegen de onderneming het goed heeft gekocht of die de onderneming zou moeten betalen bij herbevoorrading, na aftrek van eventueel toegekende en definitief verworven kortingen. Om uit te maken of er verkoop met verlies is, wordt geen rekening gehouden met kortingen die, al dan niet uitsluitend, toegekend worden in ruil voor verbintenissen van de onderneming andere dan de aankoop van goederen.

§ 2. In geval van gezamenlijk aanbod van verscheidene, al dan niet identieke goederen, geldt het verbod bedoeld in § 1, eerste lid, slechts wanneer het aanbod in zijn geheel een verkoop met verlies uitmaakt.

> Lees hier het standpunt van Unizo

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  Kamal Kharmach helpt ondernemers in nieuw En-programma
>>> 07-08-2019
Binnenkort starten de opnames van het nieuwe programma De zaak met Kamal Kharmach. Daarin trekt Kamal naar allerlei ondernemers die voor een dringend probleem staan, en gaat hij samen met hen op zoek naar een oplossing.

 WEEK VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER   Promotieactie 2019: inschrijven tot 15 augustus!
>>> 07-08-2019
Je kan nog enkele dagen inschrijven om deel te nemen aan de Week van de Ambachtelijke Bakker (30/9-6/10). Via tv-spots wordt de consument opgeroepen om naar hun bakker te gaan. Het zou spijtig zijn als uw klanten merken dat jij niet meedoet, toch?

 Algemeen   Bij de bakker inkopen doen met eigen verpakking
>>> 06-08-2019
Door de bewustwording rond de overdaad aan wegwerpverpakkingen, ontstaat er een trend bij consument om met eigen verpakking inkopen te doen. Kan dit eigenlijk wel?

> Alle nieuws