Samen werken aan administratieve vereenvoudiging

Algemeen

14-04-2016

Bakkers Vlaanderen doet oproep aan leden om voorbeelden aan te brengen van mogelijke vereenvoudigingen in hun eigen administratie.

Tijdens een recente UNIZO-bevraging gaf een meerderheid van de ondernemers aan nog altijd met even veel administratieve rompslomp als in het verleden, zoniet meer, te worden geconfronteerd. 

De absurditeit zit hem heel vaak bij de bron: de regelgeving zelf. Bakkers Vlaanderen steunt dan ook het idee dat er verder moet gewerkt worden aan administratieve vereenvoudiging. Zo is het FAVV op vraag van onze beroepsvereniging in gegaan om een aantal verplichte documenten af te schaffen. Langs deze weg een oproep om ons praktische voorbeelden te sturen van administratieve verplichtingen die volgens u totaal overbodig zijn of formulieren die meermaals moeten worden ingevuld of afgeleverd terwijl de gegevens al bekend zijn.