Reclameronselaars XL Media en GCS voor gerecht

Algemeen

11-03-2014

Op vrijdag 3 en vrijdag 10 oktober buigt de Hasseltse correctionele rechtbank zich over het strafdossier rond Global Call Services (GCS), XL Media.

Het ondertussen failliete bedrijf en de medewerkers moeten zich verantwoorden wegens oplichting en inbreuken op de wet marktpraktijken. Honderden ondernemers, waaronder ook verschillende bakkers, werden het slachtoffer van de malafide praktijken van XL Media en GCS, die respectievelijk de Regiogids en de Infogids uitgaven. Vrijdag vond in Hasselt de inleidingszitting plaats.

Ondernemers ondertekenden contracten om advertenties te laten plaatsen in de twee uitgaven, zogezegd gemeentelijke infobrochures, maar achteraf bleek dat ze gebonden waren aan twee jaar durende contracten, waarvoor ze 1.760 en 2.600 euro moesten betalen. Op de rechtbank liggen vier dossiers voor, eentje in verband met GCS en twee met XL Media. Het vierde dossier betreft een rechtstreekse dagvaarding van meer dan driehonderd ondernemers, die onder meer XL Media-zaakvoerder Bart L. en Sandy T., de vroegere secretaresse van L. en zaakvoerster van GCS, voor de rechtbank hebben gedaagd.