Provinciale controlecampagne blootstelling bloemstof

Beroep

27-05-2014

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zal 40 bakkers uit de provincie Antwerpen inspecteren tijdens de maanden juni, juli en augustus

Hoewel ook andere cruciale punten i.v.m. welzijn op het werk geïnspecteerd worden ligt de nadruk op het onderzoek naar de blootstelling aan bloemstof bij bakkers. Bloemstof is namelijk de oorzaak van de bakkersallergie farinose. 

> Bekijk hier de infofiche en checklist van de controle 

Waarom?

1. Doel van het onderzoek is in de eerste plaats een algemene evaluatie te maken van de stofblootstelling en de preventiemaatregelen die genomen worden in de bakkerijen met personeel.

2. In de tweede plaats wil men bakkers ook sensibiliseren over de ernst van bakkersallergie en hoe het te voorkomen.  

3. De FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft ons laten weten dat het niet de bedoeling is om bakkers te sanctioneren. Al kan men niet blind zijn voor grove inbreuken op de welzijnsregelgeving.

12 overlijdens 

In België is een onderzoek als dit nog nooit uitgevoerd. De cijfers uit Nederland spreken echter boekdelen. Ongeveer een kwart van de medewerkers die met bloem of enzymen werkt, is overgevoelig voor het stof. Ruim 11 procent lijdt aan bakkersastma. Bakkersastma is in Nederland de meest gerapporteerde vorm van beroepsastma. 

Het Fonds voor beroepsziekten in België meldt dat 12 personen in 2012 overleden ten gevolge van farinose. Sensibilisering en preventie zijn dus zeker aan de orde.