PATISSIER MAG GEEN TONKABONEN MEER GEBRUIKEN

Algemeen

25-03-2016

Het gebruik van Tonkabonen in levensmiddelen is verboden in ons land aangezien ze de toxische stof cumarine bevatten. Het aroma van de tonkabonen mag wel verkocht en gebruikt worden.

Tonkabonen worden regelmatig gebruikt in de sector van de bakkerij en chocolaterie. De smaak situeert zich tussen de zachtheid van vanille en de bitterheid van amandel. Die combinatie van smaken maakt de tonkabonen tot een ideale smaakmaker van ijsdesserts, patisserie en ook pralines. Maar opgelet dus!


Verboden vrucht

Tonkabonen worden beschouwd als niet-toegelaten Novel Food in de Europese Unie en zijn opgenomen in de lijst van verboden planten van het plantenbesluit. Dat blijkt uit een publicatie van de FOD Volksgezondheid. Volledige tonkabonen of gemalen/geraspte tonkabonen zijn bijgevolg niet toegelaten in voedingsmiddelen. Het gebruik als aroma valt echter buiten voorgaande genoemde wetgevingen. Tonkabonen kunnen dus enkel gebruikt worden door bedrijven die aroma’s produceren. Bij het gebruik van tonkaboon als aromapreparaat dient steeds rekening gehouden te worden met het maximum toegelaten cumarinegehalte zoals vastgelegd in de Europese aromaverordening 1334/2008.

"Men vermoedt dat cumarine niet alleen giftig is, maar ook kankerverwekkend"

Cumarine kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij lage doses, zoals bijvoorbeeld in kaneel, is er geen gevaar maar de tonkaboon bevat tot 10% cumarine. Cumarine heeft een bloed verdunnend effect en kan bij inname in grote doses onder meer bloedingen, lever –en nierschade en hoofdpijn veroorzaken. Verder vermoedt men dat cumarine niet alleen giftig is, maar mogelijks ook kankerverwekkend. Testen op proefdieren hebben reeds een zekere ‘kankerverwekkendheid’ aangetoond.