Ons pensioen gelijk aan dat van werknemers

Ondernemer

02-01-2013

De ministerraad heeft beslist om vanaf april 2013 het minimumpensioen na een volledige loopbaan gelijk te schakelen met dat van werknemers.

Bakkers Vlaanderen is erg opgetogen met de beslissing van de ministerraad van 21 december ingegeven door Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen. Wie investeert, risico's neemt en in veel gevallen mensen in dienst heeft, heeft op het einde van zijn of haar carrière recht op voldoende zekerheid, zo vinden we.   

In 2003 ontving een zelfstandige na een volledige loopbaan slechts 823,12 euro per maand. De voorbije 9 jaren is dat verschil grotendeels weggewerkt en vanaf april 2013 zullen zelfstandigen en werknemers na een volledige loopbaan helemaal hetzelfde maandelijkse pensioen ontvangen namelijk minimum 1.386,40 euro