Onderzoek naar nieuwe zuurdesems

Beroep

02-06-2015

Flanders' FOOD subsidieert een onderzoeksproject rond innovatieve zuurdesems aan de VUB. Bakkers krijgen er de kans om nieuwe zuurdesems uit te testen, te proeven en te evalueren.

De ambachtelijke bakkerijsector ondervindt een sterke prijsdruk. Innovatieve en kwaliteitsvolle bakkerijproducten zorgen ervoor dat het aanbod breder wordt en de druk wat gecompenseerd wordt. Een goede illustratie hiervan is de toenemende vraag naar speciale broodsoorten.

Deze broden bieden de consument iets extra’s op het vlak van smaak, geur, beet en gezondheidsbevorderende eigenschappen. Het verwerken van zuurdesems speelt hier perfect op in. De mogelijkheden om hierin te innoveren zijn groot maar blijven vandaag nog onderbenut.

Het project bezorgt de deelnemers kennis en ervaring die ze kunnen toepassen in productinnovatie die minstens 2 jaar voorloopt op de markt. Een meerwaarde is verder dat ook maalderijen en leveranciers van bakkerijgrondstoffen en desems deelnemen. Dit zorgt voor een sneller omzetten van theorie naar de praktijk.

Wie wil deelnemen aan dit project, neemt contact op met: Steven Van Campenhout van Flanders’ FOOD
T 02 550 17 44, E
steven.vancampenhout@falndersfood.com