Nieuwe website Aspirant Baker

Beroep

03-07-2013

Aspirant Baker, de vzw die o.a. het Belgian Championship Aspirant Baker organiseert heeft een nieuwe website. De moeite om regelmatig te checken.

Bakkers Vlaanderen is sinds jaren partner van Aspirant Baker vzw. De reden? Heel eenvoudig, Aspirant Baker zet zich voor de volle 100% in om ons prachtige beroep te promoten bij jongeren en dat past helemaal binnen de doelstellingen van Bakkers Vlaanderen.

De federatie wil immers het beroep beschermen en dan zijn jonge creatieve krachten die ons beroep versterken en steeds nieuwe impulsen geven aan de sector onontbeerlijk.

Check dus zeker de website van Aspirant Baker.