Nieuwe versoepelingsvoorwaarden autocontrole

Favv

09-04-2013

Het overleg tussen Bakkers Vlaanderen en minister Laruelle heeft vruchten opgeleverd. Een nieuw ministerieel besluit is op 05/04 in werking getreden.

De kogel is de door de kerk. Het ministerieel besluit met de nieuwe voorwaarden voor het toepassen van versoepelingen op autocontrole en traceerbaarheid is verschenen in het staatsblad.

De oude voorwaarden waren volgens Bakkers Vlaanderen nadelig voor ambitieuze ambachtelijke bakkers. Nadat we het oneerlijke nadeel verschillende malen aangekaart te hebben bij het FAVV besloten we ons rechtstreeks tot de bevoegde minister te wenden. Het overleg dat hieruit volgde heeft uiteindelijk geleid tot het nieuwe ministerieel besluit dat nu in werking is getreden.  

Wat is veranderd?

Alle bedrijven die rechtstreeks leveren aan de consument mogen een minder uitgebreid autocontrolesysteem hanteren. Dit zijn de zogenaamde versoepelingen die je in de autocontrolegids voor onze sector vindt.

Ook als je levert aan andere bedrijven mag je de versoepelingen toepassen op voorwaarde dat die leveringen aan andere bedrijven zoals een rustoord of collega-bakker:

niet meer dan 30% van de omzet bedragen
- binnen een straal van 80 km rond de bakkerij blijven. 

Oneerlijk was volgens Bakkers Vlaanderen dat een eigen 2de verkooppunt óók als een ander bedrijf aanzien werd. Leden met een succesvol bijhuis overschreden daardoor heel snel de 30%-grens waardoor de adminstratieve last voor hen bijzonder verzwaarde. 

In het nieuwe ministeriële besluit kunnen bakkerijen maximaal aan 2 bijkomende eigen verkooppunten leveren én genieten van de versoepelingen. Anders gezegd leveringen aan maximaal 2 eigen verkooppunten worden niet meer meegerekend in de 30%-regel. Een eigen verkooppunt betekent hetzelfde ondernemingsnummer hebben als de producerende bakkerij.   

 Beroep  We bepleiten mondelinge voedingsinfo
>>> 09-04-2013
De Europese Commissie vraagt om verplichte schriftelijke allergeneninfo. Bakkers Vlaanderen dringt er bij de FOD Volksgezondheid op aan om hier niet op in te gaan.

 Favv  Nieuwe versoepelingsvoorwaarden autocontrole
>>> 09-04-2013
Het overleg tussen Bakkers Vlaanderen en minister Laruelle heeft vruchten opgeleverd. Een nieuw ministerieel besluit is op 05/04 in werking getreden.

 Favv  Zijn de tarieven van het FAVV gewijzigd?
>>> 05-07-2012
Wie onlangs de heffingen bekeek, zal zich ongetwijfeld even verslikt hebben.

 Algemeen   Gratis nieuwe downloads voor leden
>>> 29-05-2012
Nu online voor je autocontrolesysteem de allergenenfolder, het medisch attest en het etiket voor de broodautomaat!

 Favv  Aangekondigde controleacties voedselagentschap
>>> 24-05-2012
Kijk snel of jouw gemeente een controleur mag verwachten.

 Favv  Strengere controle door té strikte parameters
>>> 16-04-2012
Bakkers Vlaanderen legt concreet voorstel op tafel

 Favv  Bakkers Vlaanderen kant zich tegen de smiley
>>> 06-07-2012
Ondanks protest voert het FAVV deze zomer in de bakkerijsector een nieuw herkenningslabel in. De voorwaarden om de smiley te bekomen zijn oneerlijk.