Nieuwe raad van bestuur VABA

West-Vlaanderen

 Eervol ontslag 

28-06-2012

De laatste algemene vergadering bereikte een unaniem akkoord over de samenstelling.

VABA Sint-Aubertuscentrum vzw is de Vereniging voor toegepast wetenschappelijk onderzoek, voortdurende vorming en technische bijstand voor de brood- en banketbakkerij, ijsbereiding, suikerbewerking en chocoladebewerking.

De vereniging meldt ons dat de heren Leo Boute en Rudolf Platteau eervol ontslagen werden waardoor de raad van bestuur vandaag bestaat uit de heren Johan Hoornaert, Raph Van Loocke, Frank Deldaele, Frans Houtteman en Hans D'heer.

Hans D'heer vervangt bovendien Frank Deldaele als contactpersoon voor demonstraties, bedrijfsbezoeken, vakwedstrijden en studiedagen die door VABA vzw georganiseerd worden.