Niet akkoord met ontwerp ambachtsman

Beroep

28-11-2013

De definitie die nu op tafel ligt laat toe dat industriŽle bedrijven ook 'ambachtelijke' producten kunnen maken. We verzetten ons tegen deze uitholling van de term.

Minister Laruelle heeft opnieuw werk gemaakt van een definitie voor de term ambachtsman. Deze term heeft vanzelfsprekend een hoge commerciele waarde en zou bovendien een extra waardering voor ambachtelijke beroepen kunnen zijn. Bakkers Vlaanderen neemt deel aan het overleg om een juiste invulling aan de definitie te geven. Met het ontwerp dat nu op tafel ligt kunnen we echter absoluut niet akkoord gaan.  

Dankzij een clausule die op vraag van de industriële voedingsnijverheid toegevoegd werd, wordt het voor niet-ambachtelijke bedrijven mogelijk gemaakt om toch 'ambachtelijke' producten op de markt te brengen. 

Steun

Een regelrechte aanfluiting van alles waar ambachtelijkheid voor staat. We zijn gesprekken gestart met de Hoge Raad voor KMO en Middenstand en ook de Hoge Raad schaart zich achter ons standpunt. Verder doen we er alles aan om ook politieke steun voor ons standpunt te vinden.  

Kortom: we blijven ervoor ijveren dat in de definitie rekening gehouden zou worden met de grootte van een onderneming en de mate waarin er sprake is van manuele verwerking tijdens de productie.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.