Neen aan extra administratieve last

Algemeen

 Geen administratieve last 

15-02-2013

Bakkers Vlaanderen heeft met de andere federaties in de voedingssector een gezamenlijk standpunt uitgewerkt over de verplichte informatie over allergenen.

Ook de Hoger raad voor Zelfstandigen en KMO heeft zich nu achter ons standpunt geschaard. De betrokken ministers Laruelle en Onkelinx zijn ondertussen op de hoogte gebracht van onze positionering. De FOD Volksgezondheid bereidt op basis hievan een concreet voorstel uit dat opnieuw besproken zal worden met de verschillende federaties.

Waar gaat het over?

Een nieuwe Europese verordening verplicht bedrijven in de voedingssector, zoals bakkers, om in de winkel aan te geven dat klanten kunnen vragen naar de aanwezigheid van allergenen in niet-voorverpakte producten. Bovendien moet iedere operator weten welke allergenen er in zijn producten aanwezig zijn (of zouden kunnen zijn) en moet hij de consument hierover kunnen inlichten.

Ons standpunt

De vraag van de Europese overheid om de consument voldoende in te lichten over de aanwezigheid van allergenen is positief. De manier van informeren moet echter haalbaar zijn voor de bakker en mag niet tot meer administratieve last leiden. Dat betekent voor ons: 

- dat enkel de aanduiding van de aanwezige allergenen in een bepaald product voldoende moet zijn. De consument moet weten dat hij voor verdere info bij een specialist te rade moet gaan. Bakkers zijn tenslotte geen dokters of diëtisten.

- De bakker kan niet verplicht worden om de allergeneninfo schriftelijk ter beschikking te stellen van de klant. Mondeling moet voldoende zijn.

- Het is aan de grondstoffenleveranciers om de bakker voldoende te informeren over de aanwezigheid van allergenen in de aangekochte goederen.

> LEES HIER ONS VOLLEDIGE STANDPUNT
> ALLES WAT JE WETEN MOET OVER ALLERGENEN 

Klik op Autocontrole en hygiëne  en vervolgens op de pdf 'S.II.10 allergenenfolder' [onder ACS Distributie en Transformatie] (enkel voor leden, dus vergeet je inlogcode niet)