Mogen firma's kosten aanrekenen voor een papieren factuur?

Ondernemer

19-06-2015

Steeds meer bedrijven zullen in de toekomst extra rekenen aan klanten die een factuur per post wensen (i.p.v. elektronisch). Maar is deze praktijk van extra aanrekenen van kosten wel veroorloofd?

“Dat is momenteel een onduidelijkheid in de wetgeving die (helaas) nog steeds niet is opgelost”, stelt juridisch adviseur bij Unizo Lieven Cloots. “Er zijn twee tegengestelde visies:

  • De wet bepaalt heel duidelijk dat elektronische facturatie enkel mogelijk is indien er een wederzijds akkoord daartoe is tussen beide partijen. Wij zijn de mening toegedaan dat het dan ook onmogelijk is te spreken van een wederzijds akkoord, indien er een sanctie is verbonden aan het niet kiezen van één bepaalde oplossing. Daarom lijkt het ons ook niet toegelaten om kosten aan te rekenen aan de klant die zijn facturen op papier wil blijven krijgen.

 

  • Daartegenover staat het feit dat bij facturatie aan consumenten heel duidelijk bepaald is dat het doorrekenen van kosten aan de consument die een weigert een factuur in elektronische vorm te aanvaarden, verboden. Sommige zeggen dat, aangezien dit uitdrukkelijk bepaald is in B2C en niet voor B2B, het in B2B wel toegelaten is kosten door te rekenen.

 

We hebben hierover al vragen gesteld aan DAV, maar nog altijd geen antwoord gekregen. We bereiden daarom een parlementaire vraag daarover voor. Voorlopig zou ik weigeren deze kosten te betalen, door te verwijzen naar de wet: Artikel 53,§2 Wetboek BTW: ‘Het gebruik van een elektronische factuur is toegestaan mits aanvaarding door de afnemer.’