Moeten werknemers zondag stemmen?

Algemeen

 Geen recht op loon 

11-10-2012

Op 14/10 trekken we met z'n allen naar het stemhok. Bakkers werken op zondag. We vroegen ons dus af welke opties we hebben om ervoor te zorgen dat we zondag niet alleen in de zaak staan, terwijl de rij wachtende klanten gestaag aandikt.

Op zondag 14 oktober worden de lokale en provinciale verkiezingen gehouden. In België is iedere volwassene verplicht zijn stem uit te brengen waardoor sommige van je werknemers zondag aanwezig kunnen zijn.  We zetten de verschillende scenario's op een rijtje zetten. 

Als een werknemer moet werken op de dag van de verkiezingen, beschikt hij over 3 mogelijkheden:

A. Zelf gaan stemmen

De werknemer spreekt op voorhand met zijn werkgever af wat hij zal doen. Ofwel neemt hij een ganse dag verlof, ofwel krijgt hij voor een korte periode een toegestane afwezigheid om zijn stem te gaan uitbrengen.

B. Stemmen bij volmacht

Een werknemer kan stemmen bij volmacht, op voorwaarde dat zijn werkgever via een attest bevestigt dat de aanwezigheid op het werk vereist is. De werknemer kan dan een volmacht geven aan elke kiesgerechtigde. Een band van bloed- of aanverwantschap is hierbij niet vereist.

De procedure? Met het attest van zijn werkgever kan de werknemer bij het gemeentebestuur gratis het officiële volmachtformulier verkrijgen. Of je kan het hier gewoon downloaden:

> VOLMACHT VOOR VLAANDEREN
> VOLMACHT VOOR BRUSSEL

Het formulier moet door de volmachtgever en de gemachtigde worden ondertekend. De gemachtigde overhandigt bij de stemming volgende documenten aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moest stemmen: 

- de volmacht;
- het werkgeversattest;
- zijn identiteitskaart;
- zijn oproepingsbrief én de oproepingsbrief van de volmachtgever.

C. Zelf geen stem uitbrengen en ook geen gebruik maken van het stemmen bij volmacht

Dit is slechts mogelijk op voorwaarde dat de werkgever via een attest bevestigt dat de aanwezigheid van de werknemer op het werk vereist is.

Wat met het loon?

De werknemer kan in geen enkele situatie recht hebben op loon voor de tijd waarop hij zijn stem gaat uitbrengen. Als hij geen mogelijkheid heeft om bij volmacht te stemmen, kan de werknemer in theorie wel een recht op gewaarborgd loon laten gelden voor de periode waarin hij afwezig is van het werk om te gaan stemmen. Maar aangezien een volmacht aan elke kiesgerechtigde kan worden gegeven, is deze situatie quasi onbestaande.

En de bakker zelf?

Ook de bakker kan een volmacht geven. Je moet dan eveneens met alle mogelijke middelen kunnen staven dat je niet kan stemmen. Dit bewijs voeg je bij de volmacht.

Hoe een boete vermijden? Als je niet opdaagt aan het stemlokaal en ook geen volmacht geeft, ben je wettelijk niet in orde. De vrederechter oordeelt dan of de reden om niet te gaan stemmen gegrond is. Om een boete te vermijden moet je de vrederechter de nodige verantwoordingsstukken bezorgen. Dit doe je

- ofwel onrechtstreeks aan de voorzitter van het stembureau (zie oproepingsbrief) via een vriend of een familielid die naar het stembureau gaan waar men moet stemmen;
- ofwel rechtstreeks aan de vrederechter.
 

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  Online veilingen bakkerswinkels
>>> 20-05-2019
VH Auctions organiseert begin juni vier online veilingen ter verkoop van een industriŽle bakkerij met 8 winkelpunten.

 Algemeen   Brochure 'Zelfstandige worden'
>>> 20-05-2019
Om kandidaat-ondernemers te helpen de oprichting van een onderneming tot een goed einde te brengen, heeft de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie de informatiebrochure "Zelfstandige worden" geschreven.

 Algemeen   Ontdek de kracht van corporate video voor uw bedrijf
>>> 07-05-2019
Wilt u weten wat videocommunicatie voor uw bedrijf kan betekenen? Kom dan op donderdag 6 juni 2019 naar het Belgian Corporate Video Festival in Kinepolis Brussel.

> Alle nieuws