Moet ik een nieuw weegtoestel aangeven?

Beroep

15-04-2014

Als het een meettoestel is om de prijs te bepalen, een weegschaal in de winkel dus, dan moet dit toestel gekend zijn bij de FOD economie.

De aangifte gebeurt bij de FOD economie via dit aangifteformulier.

Onaangekondige controles

De dienst Controle Metrologie van FOD economie voert onaangekondigde controles uit.

Een meettoestel dat gebruikt wordt in de verkoop moet gekend zijn bij de dienst Metrologie van de FOD economie en geijkt zijn. De eerste ijking gebeurt door de fabrikant. De geldigheid is 4 jaar. Nadien moet je zelf een herijking aanvragen. Deze gebeurt door een erkende keuringsinstelling en is eveneens 4 jaar geldig. Het meest recente overzicht van erkende keuringsinstellingen vind jehier.

> Hier vind je meer info over het herijken van een toestel