Minderjarige studenten mogen voortaan ook op zondag werken

Personeel

26-04-2018

U kan vanaf nu jeugdige werknemers van 16 en 17 jaar op zondag tewerkstellen als verkopers/verkoopsters in uw bakkerij, zij het wel in een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten.

In principe mogen minderjarigen geen arbeid verrichten op zondag. In het zomerakkoord werd echter voorzien dat hiervan zou afgeweken worden voor minderjarige studenten in de paritaire comités van de handel, na advies van het paritair comité en mits toelating door middel van een koninklijk besluit.


In november vorig jaar hebben de sociale partners in de betrokken in PC 201 (verkoop) een verdeeld advies uitgebracht. In tegenstelling tot de werkgeversorganisaties waren de vakbonden geen voorstander van deze mogelijkheid. Op 16 april werden in het Belgisch Staatsblad verschillende koninklijke besluiten gepubliceerd in lijn met het advies van de werkgevers. Voor ons paritaire comité 201 is het voortaan dus mogelijk jeugdige werknemers van 16 jaar tot 18 jaar tewerk te stellen op zondag in het kader van een studentenovereenkomst.

Slechts één zondag op twee 

Ook voor het PC 118 (arbeiders) werd hierover reeds eerder een akkoord gesloten met de vakbonden. Dit akkoord werd bekrachtigd met een koninklijk besluit dat verscheen in het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2018. Ondanks deze koninklijk besluiten mogen de minderjarige studenten slechts één zondag op twee werken, behalve met voorafgaande toelating van de bevoegde inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetgeving.

Verplichte inhaalrust 

In geval van zondagsarbeid zal de minderjarige student inhaalrust moeten krijgen die niet minder mag bedragen dan 36 opeenvolgende uren. Dit wil zeggen dat wanneer zij bij u op zondag gewerkt hebben zij bijvoorbeeld in de vakantieperiode niet op maandag terug als student kunnen tewerkgesteld worden.

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  Kamal Kharmach helpt ondernemers in nieuw En-programma
>>> 07-08-2019
Binnenkort starten de opnames van het nieuwe programma De zaak met Kamal Kharmach. Daarin trekt Kamal naar allerlei ondernemers die voor een dringend probleem staan, en gaat hij samen met hen op zoek naar een oplossing.

 WEEK VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER   Promotieactie 2019: inschrijven tot 15 augustus!
>>> 07-08-2019
Je kan nog enkele dagen inschrijven om deel te nemen aan de Week van de Ambachtelijke Bakker (30/9-6/10). Via tv-spots wordt de consument opgeroepen om naar hun bakker te gaan. Het zou spijtig zijn als uw klanten merken dat jij niet meedoet, toch?

 Algemeen   De nieuwe werkbaarheidscheque: hoe werkt die precies?
>>> 06-08-2019
Word je geconfronteerd met medewerkers die gedemotiveerd zijn, last hebben van overmatige stress of het werkplezier kwijt zijn? Hoe moet je daar als werkgever mee omgaan?

> Alle nieuws