Minderjarige studenten mogen voortaan ook op zondag werken

Personeel

26-04-2018

U kan vanaf nu jeugdige werknemers van 16 en 17 jaar op zondag tewerkstellen als verkopers/verkoopsters in uw bakkerij, zij het wel in een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten.

In principe mogen minderjarigen geen arbeid verrichten op zondag. In het zomerakkoord werd echter voorzien dat hiervan zou afgeweken worden voor minderjarige studenten in de paritaire comités van de handel, na advies van het paritair comité en mits toelating door middel van een koninklijk besluit.


In november vorig jaar hebben de sociale partners in de betrokken in PC 201 (verkoop) een verdeeld advies uitgebracht. In tegenstelling tot de werkgeversorganisaties waren de vakbonden geen voorstander van deze mogelijkheid. Op 16 april werden in het Belgisch Staatsblad verschillende koninklijke besluiten gepubliceerd in lijn met het advies van de werkgevers. Voor ons paritaire comité 201 is het voortaan dus mogelijk jeugdige werknemers van 16 jaar tot 18 jaar tewerk te stellen op zondag in het kader van een studentenovereenkomst.

Slechts één zondag op twee 

Ook voor het PC 118 (arbeiders) werd hierover reeds eerder een akkoord gesloten met de vakbonden. Dit akkoord werd bekrachtigd met een koninklijk besluit dat verscheen in het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2018. Ondanks deze koninklijk besluiten mogen de minderjarige studenten slechts één zondag op twee werken, behalve met voorafgaande toelating van de bevoegde inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetgeving.

Verplichte inhaalrust 

In geval van zondagsarbeid zal de minderjarige student inhaalrust moeten krijgen die niet minder mag bedragen dan 36 opeenvolgende uren. Dit wil zeggen dat wanneer zij bij u op zondag gewerkt hebben zij bijvoorbeeld in de vakantieperiode niet op maandag terug als student kunnen tewerkgesteld worden.

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  GEANNULEERD: Openbare (gerechtelijke) verkoop van een handelszaak
>>> 10-10-2018
De openbare (en gerechtelijke) verkoop van morgen, donderdag te Brecht, Kerklei 51 zal NIET doorgaan.

 Ondernemer  Week van de Bedrijfsoverdracht
>>> 10-10-2018
Eind deze maand (van 22 tot 26 oktober 2018) vindt de "Week van de Bedrijfsoverdracht" plaats in de drie gewesten. Hier vindt u de link naar de concrete informatie over de voorziene activiteiten.

 Beroep  Vernieuwde allergenenfiches beschikbaar
>>> 05-10-2018
Op verzoek van het FAVV heeft Bakkers Vlaanderen haar allergenenfiches aangepast. De fiches zijn niet meer in orde omdat de categorieën ‘glutenbevattende granen’ en ‘noten’ niet verder gespecifieerd zijn.

> Alle nieuws