Minder regels voor deeltijdse werknemers

Personeel

09-10-2017

Vanaf 1 oktober 2017 kunnen werkgevers deeltijdse werknemers eenvoudiger tewerkstellen. Dit is één van de maatregelen in het kader van "wendbaar werken". De werkgever zal bij een deeltijdse tewerkstelling minder formaliteiten moeten naleven.

Deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster en een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur kunnen vanaf 1 oktober 2017 meer werken buiten hun uurrooster alvorens hiervoor een toeslag moet betaald worden.

De maatregel bevat:

  • de afschaffing van de verplichting om voor iedere deeltijdse arbeidsregeling de afzonderlijke uurroosters te vermelden in het arbeidsreglement;
  • de mogelijkheid om een elektronisch afschrift of uittreksel van de deeltijdse arbeidsovereenkomst te bewaren;
  • de bekendmaking van variabele uurroosters in één, eventueel elektronisch, bericht;
  • de mogelijkheid om zonder papier afwijkingen te registreren op het deeltijds uurrooster;
  • minder snel overloon betalen aan deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster en een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.
     

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  Controles: hoe in orde zijn met de geldende regelgeving?
>>> 06-12-2017
De FOD Economie wil handelaars en ondernemingen helpen de wetgeving, die vaak uitgebreid en complex is, goed na te leven. Daarom stellen ze je richtlijnen, "guidelines", ter beschikking zodat je makkelijker begrijpt wat al dan niet is toegestaan.

 Ondernemer  Belangrijk: Verhoging van de investeringsaftrek
>>> 29-11-2017
In 2018 wordt de investeringsaftrek eenmalig verhoogd van 8% naar 20%. Die verhoging zal ook gelden voor KMO’s én eenmanszaken.

 Ondernemer  Bakkers ontwikkelen gratis risicoanalyse-tool
>>> 29-11-2017
Deze online tool geeft de KMO’s in de sector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden.

> Alle nieuws