Lonen verkooppersoneel stijgen 20 euro op 1 augustus 2017

Personeel

29-06-2017

In navolging van het akkoord afgesloten voor de arbeiders van onze sector hebben werkgevers en vakbonden op 29 juni 2017 een akkoord gesloten voor het verkooppersoneel dat ressorteert onder PC 201.

Net zoals bij de arbeiders liepen de gesprekken in het kader van het IPA akkoord waarin een marge van 1 ,1 % maximale loonkost stijging werd afgesproken.

Van bij de start van de onderhandelingen bleek dat de eisenbundel van de syndicaten inzake maatregelen in het kader van “werkbaar werk” niet te verteren waren voor de werkgevers zodat vooral werd ingezet op koopkracht. Het akkoord voorziet dan ook in een verhoging van de lonen op 1 augustus 2017 met € 20,00 (voor voltijdse tewerkstelling). Tevens zullen werknemers reeds na 6 maanden na indiensttreding overgaan van looncategorie 1 naar categorie 2 terwijl dit voorheen pas na 12 maanden geschiedde. De fietsvergoeding wordt opgetrokken van € 0,22 naar € 0,23 en de barema’s voor jongeren worden afgeschaft op 1/1/18. (met uitzondering van deze voor studenten)

Tot slot zullen de premies die het sociaal fonds uitkeert voor kinderopvang en de aanwerving van een - 26 jarige worden opgetrokken. Dit laatste zal ten laste van het sociaal fonds gebeuren door aanspreken van reserves zodat er geen aanvullende kost is voor de werkgevers.

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  Kamal Kharmach helpt ondernemers in nieuw En-programma
>>> 07-08-2019
Binnenkort starten de opnames van het nieuwe programma De zaak met Kamal Kharmach. Daarin trekt Kamal naar allerlei ondernemers die voor een dringend probleem staan, en gaat hij samen met hen op zoek naar een oplossing.

 WEEK VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER   Promotieactie 2019: inschrijven tot 15 augustus!
>>> 07-08-2019
Je kan nog enkele dagen inschrijven om deel te nemen aan de Week van de Ambachtelijke Bakker (30/9-6/10). Via tv-spots wordt de consument opgeroepen om naar hun bakker te gaan. Het zou spijtig zijn als uw klanten merken dat jij niet meedoet, toch?

 Algemeen   De nieuwe werkbaarheidscheque: hoe werkt die precies?
>>> 06-08-2019
Word je geconfronteerd met medewerkers die gedemotiveerd zijn, last hebben van overmatige stress of het werkplezier kwijt zijn? Hoe moet je daar als werkgever mee omgaan?

> Alle nieuws