Kosten medisch attest zijn voor werkgever

Personeel

17-02-2016

De sociale partners van PC 118 hebben een cao gesloten met betrekking op het medisch attest dat wordt opgelegd in het kader van hygiŽnevoorschriften voor alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven. (KB 13/7/14).

Dit koninklijk besluit bepaalt onder meer dat personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen door middel van een medisch attest dienen te bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat.

De sociale partners zijn overeengekomen dat de kosten van het medisch attest ten laste vallen van de werkgever. Zij bevelen aan dat het medisch attest wordt afgeleverd door de arbeidsgeneesheer. (De arbeiders worden tijdens hun werkuren onderworpen aan het medisch onderzoek. De hieraan bestede tijd wordt als arbeidstijd bezoldigd en de verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever).


Indien het onderzoek uitzonderlijk niet kan plaatsvinden bij de arbeidsgeneesheer tijdens de werkuren, kunnen de werkgever en de arbeider overeenkomen dat het medisch onderzoek wordt uitgevoerd door de huisarts van de arbeider buiten de werkuren.

De werkgever zal instaan voor de gemaakte kosten, die forfaitair geraamd worden op 1 uurloon (berekening op dezelfde wijze als voorzien door de wet betreffende de feestdagen, inclusief vervoerskosten) bovenop terugbetaling van het doktersbezoek en de eventuele technische prestaties (exclusief remgeld). Deze kosten zijn eigen aan de werkgever en de terugbetaling is bijgevolg niet onderworpen aan RSZ en belastingen.