Kent jouw winkelpersoneel alle regeltjes?

Personeel

26-10-2015

Bakkers Vlaanderen organiseert in het najaar extra PMO-sessies waarin het winkelpersoneel van onze sector nog eens herinnerd wordt aan alle regeltjes die gelden inzake de wetgeving rond hygiëne.

Misschien ben jij wel de ideale kandidaat om zelf een eigen cursus te organiseren? Heb je hier zin in? Geef ons een seintje via passie@bakkersvlaanderen.be en wij bezorgen je de nodige info.

Hoe ziet de cursus eruit? Er wordt vooral aandacht geschonken wat men moet doen wanneer je als winkelbediende geconfronteerd wordt met vragen rond de mogelijkheid van aanwezigheid van allergenen in de aangeboden bakkerijproducten.

Koploper strenge regels

We kunnen niet ontkennen dat er de laatste jaren een vloedgolf van regels over de voedingsbedrijven werd uitgestort. Ook de bakkerijsector is niet ontsnapt aan heel wat spelregels die bovendien ook nog streng gecontroleerd worden. “België is de koploper van de strenge regels”, beseft Ann Wayenberg, adviseur voedselveiligheid bij PMO. “Bij voeding moet men voornamelijk rekening houden met de persoonlijke- en algemene hygiëne, de temperatuurscontrole, een goed uitgekiend reinigings- en ontsmettingsplan én de kennis van de te gebruiken producten en middelen om dit plan uit te voeren.”