Kb verplicht allergenenvermelding bij niet-voorverpakte producten

Beroep

21-08-2014

Het nieuwe kb gaat op 13 december 2014 in voege en bepaalt dat 14 van de meest voorkomende allergenen ook bij niet voorverpakte voeding vermeld moet staan.

De verschillende federaties in de voedingsnijverheid, waaronder Bakkers Vlaanderen, hebben het afgelopen jaar vaak overlegd met elkaar en met de overheid over de concrete uitwerking van deze Europese richtlijn.

Het koninklijk besluit hierover werd vorige week gepubliceerd en dit betekent dat vanaf 13 december ook bij niet voorverpakte producten de klant zich moet kunnen informeren over de aanwezigheid van allergenen.

Bakkers Vlaanderen is er vanzelfsprekend voorstander van dat onze klanten correct geïnformeerd kunnen worden bij hun bakker. Een allergenenintollerantie is immers geen ongevaarlijke aandoening en treft helaas steeds meer mensen.

Bakkers Vlaanderen heeft evenwel steeds gepleid voor een systeem dat haalbaar en werkbaar is voor een klein zelfstandig bedrijf zoals een bakkerij. 

Wat zegt het kb? 

  • Informatie over de aanwezigheid van allergenen mag mondeling gegeven worden, maar dit moet gebeuren op basis van een schriftelijk systeem. Je zal dus een register moeten hebben met daarin al je producten en de allergenen die ze bevatten. Even op de verpakking van de grondstoffen gaan kijken kan dus niet meer vanaf 13/12.  

 

  • Het personeel moet over de nodige kennis beschikken en zal dus opgeleid moeten worden over zowel de procedure en het overbrengen van de informatie, als over de risico’s in verband met allergenen en intoleranties. 


In het oktobernummer van Onze Passie gaan we uitgebreid op het onderwerp in.