Investeren loont in 2018 en 2019

Ondernemer

29-01-2018

In de maatregelen van het Zomerakkoord is een verhoging van de investeringsaftrek voorzien.

Wat is een investeringsaftrek?
Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investering mag afgetrokken worden van de belastbare winst. Het vaste percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de activa. In enkele gevallen mag men de aftrek spreiden over de afschrijvingsperiode van de investeringen.

Voor wie geldt dit?
Zelfstandigen, vennootschappen en vrije beroepers maar geen vzw’s.

Wat komt in aanmerking?
Voornamelijk materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht (ook nieuwe immateriële vaste activa). Deze activa moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en ze moeten minstens over 3 jaar afgeschreven worden. Leasing van materiaal komt ook in aanmerking.

Uitgesloten investeringen zijn onder meer:
– investeringen die deels privé gebruikt worden;
– gebouwen aangeschaft voor wederverkoop;
– personenwagens en wagens voor dubbel gebruik;
– activa waarvan het recht van gebruik aan een derde wordt overgedragen;
– activa die niet afgeschreven worden;

Hoeveel bedraag de investeringsaftrek?
Voor 2018 en 2019 stijgt de investeringsaftrek naar 20%. Deze gunstmaatregel komt boven op de verlaging van de vennootschapsbelasting.

Voorbeeld
Stel dat u in 2018 een oven koopt van € 100.000,00 dan mag u deze net zoals voorheen afschrijven, bijvoorbeeld op 10 jaar en dan mag u net zoals de vorige jaren de afschrijvingen voor € 10.000,00 in de bedrijfsuitgaven opnemen. Echter in 2018 mag u ook nog eens extra € 20.000,00 (20 %) van u netto winst aftrekken voordat u hierop belastingen betaalt.
 

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  Kamal Kharmach helpt ondernemers in nieuw En-programma
>>> 07-08-2019
Binnenkort starten de opnames van het nieuwe programma De zaak met Kamal Kharmach. Daarin trekt Kamal naar allerlei ondernemers die voor een dringend probleem staan, en gaat hij samen met hen op zoek naar een oplossing.

 WEEK VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER   Promotieactie 2019: inschrijven tot 15 augustus!
>>> 07-08-2019
Je kan nog enkele dagen inschrijven om deel te nemen aan de Week van de Ambachtelijke Bakker (30/9-6/10). Via tv-spots wordt de consument opgeroepen om naar hun bakker te gaan. Het zou spijtig zijn als uw klanten merken dat jij niet meedoet, toch?

 Algemeen   Bij de bakker inkopen doen met eigen verpakking
>>> 06-08-2019
Door de bewustwording rond de overdaad aan wegwerpverpakkingen, ontstaat er een trend bij consument om met eigen verpakking inkopen te doen. Kan dit eigenlijk wel?

> Alle nieuws