Inspectieresultaten online vanaf 2015

Favv

23-06-2014

In 2015 zal het FAVV haar inspectieresultaten openbaar maken op www.foodweb.be in de vorm van classificaties.

We hebben in het verleden reeds gemeld dat het FAVV de inspectieresultaten online zal moeten plaatsen. De Raad van State bevestigde dit onlangs door te stellen dat de inspectieresultaten openbare bestuursdocumenten zijn en dat deze gezien de wet Openbaarheid van Bestuur ook publiek gemaakt moeten worden.

Met een systeem van classificatie en publicatie van haar inspectieresultaten wil het FAVV nu voldoen aan de verplichtingen. De consument zal in 2015 de mogelijkheid hebben om online en op een verstaanbare manier de toestand op het vlak van hygiëne en voedselveiligheid bij operatoren die rechtstreeks leveren aan de consument (o.a. de bakkers) op te volgen.

Geen volledige checklists online

Consumenten zullen dus (gelukkig) niet de volledige inspectie-checklists online kunnen raadplegen. Het betreffen classificaties door middel van een vastgelegde visuele weergave. In totaal zullen er 7 verschillende klassen voorgesteld worden, waarvan er 3 toegekend worden in afwachting van een uiteindelijke classificatie. In het septembernummer van Onze Passie komen we hier uitgebreid op terug.

Vanaf oktober 2014

Alle inspecties die vanaf oktober 2014 plaatsvinden (bij operatoren die rechtstreeks aan de consument leveren) zullen opgenomen worden op www.foodweb.be vanaf begin 2015. Vond er bij jou een inspectie plaats vóór oktober 2014 en het resultaat was goed of zeer goed, dan zal dit eveneens opgenomen worden in de online publicatie.

Bakkers Vlaanderen

Samen met het FAVV en o.a. de federaties voor horeca, buurtsupers en slagers heeft Bakkers Vlaanderen de voorbije maanden gezocht naar een systeem dat de consument informeert zonder dat de handelaar hier onnodige commerciële hinder van ondervindt. Met bovenstaand classificatiesysteem kon de voedingssector zich akkoord verklaren.

Gedetailleerd info volgt spoedig. Hou onze website goed in de gaten!