In de eerste helft van 2015 komen de inspectieresultaten FAVV online

Favv

18-09-2014

Het nulmoment voor de te publiceren resultaten valt op 1/11/2014. Lees alles over het nieuwe publicatiesysteem.

Tijdens de eerste helft van 2015 zal het FAVV starten met de publicatie van de inspectieresultaten. Bakkers Vlaanderen en andere voedingssectoren onderhandelden maandenlang om een heldere en genuanceerde weergave van de realiteit te garanderen. In de komende weken zal iedereen een brief ontvangen van het FAVV waarin de nieuwe maatregel toegelicht wordt. Gezien het belang ervan brengt Bakkers Vlaanderen nu al duiding bij de publicatie van de inspectieresultaten.

Waarom publiek maken?

Het voedselagentschap wil tegemoet komen aan de aanhoudende vraag voor meer transparantie van consumentenverenigingen en pers.

Wiens resultaten?

Het gaat over de inspectieresultaten van operatoren die levensmiddelen rechtstreeks verkopen aan de consument. Meer specifiek gaat het dus om horeca, frituren, grootkeukens, detailhandel, vleeswinkels, viswinkels, rechtstreekse verkoop op de hoeve, schoolkeukens, kinderdagverblijven, ziekenhuiskeukens, … en natuurlijk ook bakkers.

Op welke website?

Op het publieke deel van www.foodweb.be zullen alle resultaten te vinden zijn.

Wat zal er precies te zien zijn?

De inspectieresultaten met hun eventuele maatregelen worden vertaald in een symbool. Dit symbool zal, samen met een korte beschrijving ervan zichtbaar zijn. Ook de datum van de laatste inspectie wordt vermeld. Enkel het resultaat van deze laatste inspectie wordt gepubliceerd, uiterlijk na 5 werkdagen.

> ONTDEK HIER DE GEBRUIKTE SYMBOLEN

Wanneer treedt het systeem in werking?

Er zal gewerkt worden met een nulmoment en een startmoment.

• Het nulmoment is 01/11/2014. De resultaten van de inspecties na 31 oktober 2014 zullen gebruikt worden in de publicatie.

• Het startmoment zal plaatsvinden in de loop van de eerste helft van 2015. Vanaf dat ogenblik zullen de resultaten ook daadwerkelijk in Foodweb zichtbaar zijn voor het publiek. Het FAVV heeft beloofd ons tijdig de definitieve datum te bezorgen.

Op het startmoment zal jouw resultaat enkel zichtbaar zijn als:

  • Je een smiley, gecertificeerd of gevalideerd autocontrolesysteem hebt OF
  • Je geïnspecteerd werd tussen het nulmoment en het startmoment OF
  • Je tijdens je laatste inspectie een ‘gunstig’ of een ‘gunstig met opmerkingen’ resultaat behaalde en deze laatste inspectie niet langer dan 3 jaar geleden is.
     

In alle andere gevallen zullen er geen resultaten van een ‘recente inspectie’ gepubliceerd worden. Deze situatie zal aangepast worden vanaf de eerstvolgende inspectie of van zodra je autocontrolesysteem gevalideerd of gecertificeerd is.