Hoe zie jij de toekomst van jouw sociale bijdragen?

Algemeen

04-05-2012

Heb je een momentje? Tot 7 juli loopt er immers een nationale enquête die polst naar de mening van zelfstandigen over de toekomst van hun sociale bijdragen. Bakkers Vlaanderen roept haar leden op om ook hun visie mee te delen.

Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, wenst de berekening van de sociale bijdragen van zelfstandigen te hervormen. De bedoeling is om een eenvoudiger en transparanter systeem te ontwikkelen dat beter beantwoordt aan de economische realiteit van zelfstandigen.

Huidig systeem

Op dit moment betalen alle zelfstandigen hun bijdragen op het netto bedrijfsinkomen van drie jaar terug, omdat dit het enige definitieve en gekende inkomen is.

Voorstel minister

Het voorstel van minister Laruelle is het volgende: zelfstandigen moeten sociale bijdragen betalen op het inkomen van het jaar zelf. Dit voorstel houdt dus een verplichting in voor alle zelfstandigen om hun inkomen in het jaar zelf in te schatten.

Wat vind jij?

Vul snel de online vragenlijst is en deel de Minister en de sociale verzekeringsfondsen mee welke nieuwe berekeningswijze jij verkiest! Er werden immers een aantal mogelijke schema's geanalyseerd.