Herinnering: vanaf 1 juli aparte inzameling PMD

Ondernemer

28-06-2013

In PASSIE mei las je het al: vanaf volgende maand ben je als bedrijf verplicht om ook PMD apart te sorteren en te verwerken. Opgelet! De gemeente haalt niet op.

Op dit ogenblik bestaat er een sorteerverplichting voor 17 soorten bedrijfsafval. Vanaf 1 juli komt hier PMD bij. Vanaf dat ogenblik ben je niet alleen als particulier, maar ook als bedrijf verplicht om PMD apart te sorteren en sta je in voor de organisatie van de verwerking en de kosten.

Veel leden sorteren nu al hun PMD. Terecht, want zo kunnen ze de kost voor restafval verkleinen. Het is een goed idee om, nu PMD-selectie verplicht wordt, contact op te nemen met je afvalverzamelaar, want de gemeente staat niet in voor de ophaling van bedrijfs-PMD.

Uitzondering  

Sommige gemeenten hebben een uitzondering voor bedrijven die niet meer dan 4 PMD-zakken van 60 liter gevuld krijgen. Mocht je een kleine verbruiker zijn dan doe je er goed aan om je licht op te steken bij de gemeente.  

Sorteren werkt!

Vlaanderen zet met succes fel in op het duurzaamheid. Wist je dat er in 2010 maar liefst 17.259.000 ton primair bedrijfsafval werd ingezameld? 68% of 11.736.120 ton hiervan kreeg een nieuw leven door hergebruik, recyclage of compostering. 

Lees ook

Ovam heeft 2 interessante brochures over selectieve afvalophaling in bedrijven. We hebben ze hieronder voor je opgelijst. 

> Wat en hoe? (pdf 1,59 MB)

> Wat zijn de gevolgen voor u? (pdf 281 kb)

Interessante website

Kijk op volgende sites voor praktische info én voor financiële steun voor de sorteer en transportkosten. Beide websites worden beheerd door FostPlus.

> www.sorterenophetwerk.be

> www.fostplus.be