Geregistreerde kassa uitgesteld tot 1/01/2014

Beroep

23-11-2012

Voor onze leden die een verbruikszaal hebben zal de extra tijd een hele opluchting zijn. Keuzes kunnen gemaakt worden en zaken in orde gebracht.

De invoering van de geregistreerde kassa heeft al heel wat voeten in de aarde gehad, maar dat ze er ooit komt is een zekerheid. Nu is ze officieel uitgesteld tot 1 januari 2014. 

Dit geeft de administratie, maar ook de betrokken bedrijven extra tijd om alles in orde te brengen. Voor onze leden met een verbruikszaal en de horeca in het algemeen wordt ondernemen er meer dan waarschijnlijk niet eenvoudiger op. Wellicht zullen heel wat bedrijven hun toekomstplannen en businessplan (om maar eens een groot woord te gebruiken) moeten herzien.

Positief

Onze collega-federatie HORECA-vlaanderen volgde de onderhandelingen op de voet. Dit maakt dat er toch enkele positieve resultaten uit de brand gesleept zijn. 

- De lastenverlaging op overuren wordt uitgebreid. De lastenverlaging op de eerste 130 overuren per werknemer (via de bedrijfsvoorheffing) die maakt dat een overuur voor de werkgever ongeveer evenveel kost als een gewoon uur, wordt uitgebreid naar 200 overuren. De werknemer ontvangt trouwens wel degelijk het ganse overloon. 

- Daarnaast besliste de regering ook om de boeteregeling van 309% in geval van verwerping van beroepsonkosten niet toe te passen op het BTW-briefje bij restaurantbezoek. Let wel: de fiscus kan de onkosten nog steeds verwerpen, maar er wordt geen boete op berekend. Samen met de in juli genomen maatregelen (gelegenheidsarbeid en lastenverlaging op 5 werknemers) vormen deze maatregelen het Horecaplan. 

> Meer info via HORECA-Vlaanderen

> Dossier geregistreerde kassa Bakkers Vlaanderen

Beeld: zwartedoos.be

Nieuwsoverzicht

 Beroep  Geregistreerde kassa uitgesteld tot 1/01/2014
>>> 23-11-2012
Voor onze leden die een verbruikszaal hebben zal de extra tijd een hele opluchting zijn. Keuzes kunnen gemaakt worden en zaken in orde gebracht.

 Beroep  Gefaseerde invoering geregistreerde kassa vanaf 1 juli 2012
>>> 18-07-2012
De verplichting tot gebruik van de geregistreerde kassa zal vanaf 1 juli 2013 in fasen verlopen.

 Beroep  Investeren in betaaltechnologie?
>>> 11-12-2012
Bestaande technologie zou wel eens snel verouderd kunnen zijn. Lees ons advies Ún hoe jouw telefoon het pintje van je maat zal betalen. (Vergeet je inlogcode niet!)

> Alle nieuws