Generieke autocontrolegids lijkt van de baan

Beroep

14-01-2015

FAVV bevestigt dat het huidig voorstel voor de generieke gids van tafel geveegd wordt. Hiermee komt het FAVV tegemoet aan de verzuchtingen van onze sector.

Bakkers Vlaanderen onderhandelt voortdurend en discreet met overheden en belangengroepen voor optimale werkomstandigheden voor de bakkers. Reeds verschillende malen hadden we onze afkeer van een generieke gids bij het FAVV op tafel gelegd. Ondanks hevig verzet van onze kant hield het FAVV het been stijf. Tot men gisteren, tijdens het laatste overleg, toch overstag ging. 

Bart Tomassen, voorzitter van de commissie Milieu en Hygiëne, verwoordde in Onze PASSIE van januari glashelder het standpunt van Bakkers Vlaanderen en toonde de onmogelijke toepassing van een generieke gids in het bakkeratelier aan. 

> Lees hier het volledige interview

Het FAVV heeft nu ook ingezien dat het geen zin heeft een autocontrolegids te maken als die toch niet gebruikt zal worden. Men kaatste de bal wel meteen terug door Bakkers Vlaanderen de vraag 'Wat dan wel?' voor de voeten te werpen.

Wat dan wel?

Een handschoen die we met natuurlijk enthousiast opgenomen hebben. De komende dagen en weken zal Bakkers Vlaanderen een voorstel uitwerken samen met de andere betrokken sectoren.

Zoals Bart Tomassen het in Onze PASSIE zegt:

"Een gids moet een handleiding zijn waarin de regelgeving zodanig uitgelegd wordt dat autocontrole in het eigen bedrijf makkelijk toegepast kan worden."

En dat is precies waar we naar streven.

Wat is een generieke aurocontrolegids?

De autocontrolegids G-026 is van toepassing in onze sector. Andere voedingsbranches hebben eigen specifieke gidsen. Het is immers logisch dat de nadruk bij slagers elders ligt dan bij een bakker. Met de generieke gids hoopte het FAVV echter de sectorspecifieke gidsen overbodig te maken. Bakkers Vlaanderen heeft zich hier steeds tegen verzet, omdat het samenpersen van de uiteenlopende activiteiten van de verschillende beroepen de gids onoverzichtelijk, onlogisch en bijzonder moeilijk toepasbaar maakt.