Gelijke kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers

Ondernemer

02-07-2014

Vanaf 1 juli 2014 wordt het kinderbijslagsysteem grondig hervormd. De verschillende bestaande stelsels worden dan gelijkgeschakeld.

Vanaf die datum zal er nog slechts één enkele kinderbijslagregeling. Concreet zullen de regels en bedragen die vandaag geldig zijn voor kinderen van werknemers, vanaf dan ook gelden voor de zelfstandigen en de andere statuten. De eerste betaling in het nieuwe systeem zal rond 8 augustus 2014 bij de gezinnen toekomen.

Wie zal voortaan de kinderbijslag voor zelfstandigen uitbetalen?

Vanaf 1 juli 2014 wordt de kinderbijslag uitsluitend uitbetaald door de kinderbijslagfondsen en Famifed (Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag).

De sociale verzekeringsfondsen zullen dus niet langer kinderbijslag uitbetalen aan zelfstandigen. Het kinderbijslagdossier van de zelfstandigen wordt automatisch overgenomen door het kinderbijslagfonds dat behoort tot dezelfde sociale groep als het sociaal verzekeringsfonds.

Ben je momenteel bijvoorbeeld aangesloten bij het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen Partena, dan wordt je kinderbijslagdossier overgenomen en verder opgevolgd door het Kinderbijslagfonds Partena.

Kan ik als zelfstandige van kinderbijslagfonds veranderen, zonder van sociaal verzekeringsfonds te wijzigen?

Nee, de kinderbijslag wordt steeds uitbetaald door het kinderbijslagfonds dat behoort tot dezelfde sociale groep als het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige is aangesloten.

Wie zal het recht op kinderbijslag openen?

Vandaag is het zo dat de vader bij voorrang de rechthebbende is en dus het recht op kinderbijslag opent. Echter, in een gezin waarin de ene ouder werknemer is en de andere zelfstandige, opent de werknemer (de moeder of de vader) het recht indien die minstens halftijds werkt als loontrekkende of een sociale uitkering ontvangt (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeval of pensioen). 

Dat zal echter veranderen vanaf 1 juli 2014. Vanaf die datum opent de vader bij voorrang het recht op de kinderbijslag, ongeacht zijn beroepsactiviteit. De gelijkschakeling zal enkel een impact hebben op gezinnen waarin één van de ouders zelfstandige in hoofdberoep is.

Er zijn drie mogelijke veranderingen voor gezinnen waarin één ouder werknemer is en de andere zelfstandige :

 1. De vader is werknemer en opent het recht op kinderbijslag 
  Voor die gezinnen verandert er niets : de vader die werknemer is, blijft het recht openen op de kinderbijslag, die vervolgens wordt uitbetaald aan de moeder of aan de persoon die de kinderen opvoedt.

 2. De vader is zelfstandige en opent het recht op kinderbijslag
  De vader die zelfstandige is, blijft het recht openen op kinderbijslag. Vanaf 1 juli 2014 wordt de kinderbijslag uitbetaald door het kinderbijslagfonds dat behoort tot dezelfde sociale groep als zijn sociaal verzekeringsfonds.

  In eerste instantie wordt de kinderbijslag verder uitbetaald aan de persoon aan wie het sociaal verzekeringsfonds nu al betaalt. Deze dossiers worden echter tussen 1 juli 2014 en 31 december 2015 geleidelijk aan herbekeken. Uw kinderbijslagfonds zal de nodige stappen ondernemen zodat de kinderbijslag in de toekomst wordt uitgekeerd aan de moeder.

 3. De moeder is werknemer en opent het recht op kinderbijslag omdat de vader zelfstandige is

  Het bedrag en de persoon die de kinderbijslag ontvangt, blijven dezelfde. Maar het dossier wordt herbekeken tussen 1 juli 2014 en 31 december 2015 aangezien de vader bij voorrang het recht opent bij het kinderbijslagfonds van dezelfde sociale groep als het sociaal verzekeringsfonds waarbij hij is aangesloten als zelfstandige.

  Voorbeeld
  Peter en Ilse hebben één kind, Nicolas. Peter is zelfstandige in hoofdberoep en is aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. Ilse werkt minstens halftijds en ontvangt vandaag kinderbijslag voor Nicolas via het kinderbijslagfonds van haar werkgever.

  Tussen 1 juli 2014 en 31 december 2015 moet dit dossier herbekeken worden aangezien volgens de nieuwe wetgeving de vader bij voorrang het recht opent op kinderbijslag. Peter opent dus bij voorrang het recht op kinderbijslag bij het kinderbijslagfonds dat verbonden is aan zijn sociaal verzekeringsfonds. Ilse blijft hetzelfde bedrag aan kinderbijslag ontvangen voor Nicolas.


Moet de zelfstandige zelf iets ondernemen ten opzichte van zijn sociaal verzekeringsfonds voor deze overgang?

Neen, het overzetten van de dossiers van het sociaal verzekeringsfonds naar het kinderbijslagfonds zal automatisch gebeuren zodat dit duidelijk is voor de sociaal verzekerden. Dit komt de continuïteit in de dienstverlening en de correctheid van de uitbetaling ten goede.

Naar wie moet ik mijn eerste aanvraag (geboortepremie of kinderbijslag) sturen ?

De aanvraag moet naar het kinderbijslagfonds van de vader gestuurd worden als hij een activiteit uitoefent of naar dat van de moeder als de vader zonder activiteit is.

Wordt de kinderbijslag nog steeds uitbetaald aan de zelfstandige?

Neen, de nieuwe eenheidswet voor de kinderbijslag voorziet dat, in het algemeen, de kinderbijslag steeds toegekend wordt aan de moeder of aan de persoon die het kind opvoedt. Die persoon is dus de bijslagtrekkende.

Voorbeeld
In een gezin samengesteld uit een zelfstandige vader, de meewerkende moeder en hun kind, zal tot 30/06/2014 de kinderbijslag uitbetaald worden aan de zelfstandige vader.
Nadien beschikt het kinderbijslagfonds over 18 maanden (van 01/07/2014 tot en met 31/12/2015) om het nodige te doen om de persoon aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald te wijzigen. In ons voorbeeld wordt dit dan de moeder.
Het gezin moet hiervoor niets ondernemen; het kinderbijslagfonds neemt contact op met de betrokken personen vanaf 01/07/2014.

Wijzigen de bedragen van de kinderbijslag voor zelfstandigen?

Ja, de bedragen van de zelfstandigen worden geharmoniseerd met die van de loontrekkenden. Dit betekent voor de meerderheid van de dossiers een maandelijkse verhoging van €5,85 (gewone schaal) of €26,91 (schaal gepensioneerden 1ste kind) + het leeftijdssupplement voor het enig kind of de laatste van een groep (kan variëren van €15,73 tot €60,93 naargelang de leeftijd of de rang van het kind).

Uitzondering: voor gezinnen met gewone bijslag die meerdere kinderen hebben en waarvan het jongste kind jonger is dan 6 jaar, kan de vermindering van de kinderbijslag gaan van €9,78 tot €19,44 per maand.

Wanneer zal de kinderbijslag uitbetaald worden?

De kinderbijslag wordt uitbetaald op de 8e kalenderdag van de maand. De eerste betaling van de kinderbijslag voor juli 2014 zal dus rond 08 augustus 2014 bij de gezinnen toekomen. 

Bron: Partena

Nieuwsoverzicht

 Ondernemer  Kamal Kharmach helpt ondernemers in nieuw En-programma
>>> 07-08-2019
Binnenkort starten de opnames van het nieuwe programma De zaak met Kamal Kharmach. Daarin trekt Kamal naar allerlei ondernemers die voor een dringend probleem staan, en gaat hij samen met hen op zoek naar een oplossing.

 WEEK VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER   Promotieactie 2019: inschrijven tot 15 augustus!
>>> 07-08-2019
Je kan nog enkele dagen inschrijven om deel te nemen aan de Week van de Ambachtelijke Bakker (30/9-6/10). Via tv-spots wordt de consument opgeroepen om naar hun bakker te gaan. Het zou spijtig zijn als uw klanten merken dat jij niet meedoet, toch?

 Algemeen   Bij de bakker inkopen doen met eigen verpakking
>>> 06-08-2019
Door de bewustwording rond de overdaad aan wegwerpverpakkingen, ontstaat er een trend bij consument om met eigen verpakking inkopen te doen. Kan dit eigenlijk wel?

> Alle nieuws